Cyfri’r diwrnodau tan agor Ysgol Llanfair DC newydd

Mae’r paratoadau terfynol yn cael eu gwneud ar gyfer agor ysgol newydd yn Llanfair DC.

Bydd yr ysgol eglwys ddwyieithog newydd yn agor ar ôl hanner tymor Chwefror pan fydd y disgyblion yn symud o’r safle presennol ar Ffordd Wrecsam i’r safle newydd ar dir gyferbyn â Bron y Clwyd.

Mae swyddogion y Cyngor wedi bod yn gweithio gyda’r ysgol i drefnu’r diwrnod agored a bydd mwy o wybodaeth yn cael ei hanfon at rieni, tra bydd staff wrth law yn ystod y diwrnod agored.

 

 

Ariennir y prosiect ar y cyd rhwng Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain ganrif ac Addysg Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth ag Esgobaeth Llanelwy.

Wynne Construction o Fodelwyddan yw’r prif gontractwr ar gyfer y prosiect.

Dywedodd Helen Oldfield, pennaeth Ysgol Llanfair DC: “Mae’r paratoadau terfynol yn cael eu gwneud yn yr ysgol newydd ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at y diwrnod cyntaf yn ein hadeilad newydd sbon.

“Bydd yr ysgol newydd yn trawsnewid yr amgylchedd addysgu a dysgu a fydd yn caniatáu i ddisgyblion ffynnu a chyrraedd eu potensial llawn. Mae hyn yn nodi cyfnod newydd i genhedlaeth o ddisgyblion yn yr ysgol ac edrychwn ymlaen at eu gweld yn elwa o’r cyfleusterau newydd o’r safon orau am nifer o flynyddoedd i ddod.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd: “Hoffwn ddiolch i aelodau o’r gymuned am eu hamynedd a’u dealltwriaeth gyda chynnydd y prosiect hwn ac rwy’n falch iawn y bydd disgyblion a staff yn gallu symud i’w hysgol newydd sbon yn fuan.

“O ganlyniad i’r gweithio mewn partneriaeth rydym wedi creu ysgol a fydd yn sicrhau y bydd gan ddisgyblion y cyfle gorau i gyflawni eu potensial llawn yn y Gymraeg a’r Saesneg.

“Mae hyn yn enghraifft arall o ymrwymiad Sir Ddinbych i fuddsoddi mewn cyfleusterau addysg ac mae’n rhan o’n gwaith i sicrhau pobl ifanc yn cael y cychwyn gorau posib mewn bywyd.”

Dywedodd Rosalind Williams, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes Esgobaeth Llanelwy: “Rydym wrth ein boddau y bydd yr Ysgol Eglwys ddwyieithog newydd yn Llanfair DC yn agor ei drysau i ddisgyblion ar ôl hanner tymor Chwefror. Mae hyn wedi bod yn bartneriaeth wych rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ddinbych ac Esgobaeth Llanelwy yn cydweithio i gyflawni’r gorau ar gyfer y plant. Bydd yr adnodd newydd ardderchog hwn yn gwella darpariaeth ddwyieithog yn fawr ar gyfer pentref Llanfair DC a’r ardaloedd cyfagos.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s