Ysgol Bro Dyfrdwy

Ysgol Maes Hyfryd, Cynwyd ac Ysgol Llandrillo ar 31 Rhagfyr 2012. Agorodd yr ysgol ardal newydd, Ysgol Bro Dyfrdwy ar 1 Ionawr 2013 yn gweithredu i ddechrau ar draws safle Cynwyd a Llandrillo dan brifathrawiaeth Mrs Eirian Owen.

Safle Cynwyd oedd y dewis a ffefrir ar gyfer rhaglen o greu estyniad ac adnewyddu a fyddai’n darparu ysgol capasiti 105 Llawn Amser.

Bydd Ysgol Bro Dyfrdwy, Cynwyd, yn agor yn swyddogol ar ei newydd gwedd ym mis Medi 2014 yn dilyn buddsoddiad o £1.4 miliwn gan Lywodraeth Cymru a Sir Ddinbych. Mae’r cyfleuster modern hwn yn cynnwys ystafelloedd dosbarth newydd, cyfarpar TGCh o’r radd flaenaf, cyfleusterau chwaraeon newydd a chymwysterau gwyrdd rhagorol

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Cabinet Addysg: “Ein gweledigaeth oedd creu cyfleuster modern ac addas a fyddai’n yn gwella profiad addysgol cenhedlaeth newydd o ddysgwyr o Gynwyd a Llandrillo. Mae’r freuddwyd honno wedi ei gwireddu ac mae’r adeiladau newydd yn werth eu gweld. Mae’r disgyblion yn gallu defnyddio neuadd y pentref, sydd drws nesaf i’r ysgol, a defnyddio cyfleusterau chwaraeon newydd sbon danlli. Rydym ni wrth ein bodd efo’r canlyniad terfynol.”

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.