Ymgynghori ar gynnig adeilad Ysgol Plas Brondyffryn

Mae ymgynghoriad ar gynigion i greu adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Plas Brondyffryn.

Mae Ysgol Plas Brondyffryn yn ysgol 3-19 sy’n darparu darpariaeth arbenigol ar gyfer disgyblion ag awtistiaeth. Y cynnig yw dod â 3 o’r 4 safle presennol yn Ninbych at ei gilydd mewn adeilad pwrpasol a chynyddu capasiti’r ysgol o 116 i 220 wrth i’r galw am y lleoedd arbenigol hyn gynyddu.

Y safle arfaethedig ar gyfer yr adeilad newydd yw’r cae drws nesaf i Ganolfan Hamdden Dinbych a ddefnyddir ar hyn o bryd gan Ysgol Uwchradd Dinbych. Mae’n eiddo i’r Cyngor. Mae’r cynnig yn dal i fod yn amodol ar gyflwyno cais cynllunio a bod cyllid ar gael.

Gall y rhai sydd â diddordeb mewn gweld y cynlluniau fynychu sesiwn galw heibio ddydd Mercher 28ain Medi 4-7pm yn Ysgol Plas Brondyffryn, safle Stryd y Parc, Dinbych. Bydd y cynlluniau yn cael eu harddangos a bydd aelodau o dîm y prosiect ar gael i drafod y prosiect.

Dywedodd y Cynghorydd Gill German, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Addysg, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd: “Mae’r datblygiad arfaethedig hwn yn rhan o raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu gan Lywodraeth Cymru ac mae £23.8 miliwn wedi’i ddyrannu ar gyfer y datblygiad hwn.

“Mae’r Cyngor hefyd wedi gwneud ymrwymiad i ddarparu 25% o gost y prosiect, yn amodol ar achosion busnes cymeradwy ac mae’n amlygu’r ymrwymiad yn ein Cynllun Corfforaethol i wella cyfleusterau addysg ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc.

“Mae yna nifer o gamau i fynd trwyddynt, gan gynnwys yr ymgynghoriad cyn-cynllunio yma, cyflwyno’r cais cynllunio, cais i gyhoeddi hysbysiad statudol i gynyddu capasiti’r ysgol a chais ffurfiol am gyllid.

“Byddwn yn ystyried yr holl ymatebion a gyflwynir fel rhan o’r ymgynghoriad cyn-cynllunio hwn”.

Mae’r cynlluniau a’r ffurflen ar-lein ar gyfer sylwadau ar gael yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s