Cynigion ar gyfer Ysgol Plas Brondyffryn

Mae cynigion yn cael eu paratoi ar gyfer cyfleusterau newydd yn Ysgol Plas Brondyffryn yn Ninbych, sy’n darparu ar gyfer disgyblion sydd â Chyflyrau Sbectrwm Awtistiaeth o 3-19 oed.

Gallai’r cynigion fod yn rhan o’r don nesaf o brosiectau buddsoddi mewn ysgolion trwy Raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru, yn flaenorol y Rhaglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain ganrif.

Bydd y prosiect yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor a Llywodraeth Cymru o’r achos busnes, ynghyd â chaniatâd cynllunio.

Fel rhan o’r cynnig, bu i Gyngor Sir Ddinbych benodi Wates Construction i wneud cam 1 dyluniad prosiect yr adeilad newydd.

Y cynnig yw dod a tri o bedwar safle’r ysgol ynghyd mewn un adeilad newydd sbon a adeiladir ar y maes chwarae drws nesaf i Ganolfan Hamdden Dinbych.

Bydd y cynnig yn golygu y bydd yr holl ddisgyblion a staff yn dod ynghyd mewn cyfleuster pwrpasol newydd sbon a fydd yn sicrhau bod gan yr ysgol amgylchedd dysgu hyblyg i alluogi’r ysgol i gyflwyno’r gofynion cwricwlaidd sy’n newid i fodloni anghenion y disgyblion a’u helpu i gyrraedd eu potensial llawn.

Bydd disgyblion Ysgol Plas Brondyffryn yn parhau i gael darpariaeth breswyl yng Ngherddi Glasfryn.

Dywedodd David Price, pennaeth Ysgol Plas Brondyffryn: “Mae hwn yn gyfnod cyffrous i’r ysgol wrth i ni ddod a’r holl ddysgwyr a’r staff ynghyd ar un safle i gyfleuster pwrpasol a fydd yn cynnig rhywbeth arbennig iawn i’n disgyblion.

“Mae cyfarfodydd cychwynnol gyda Wates a’r Awdurdod Lleol wedi bod yn gadarnhaol iawn ac mae’r staff a minnau yn edrych ymlaen at weld sut bydd y cynlluniau yn datblygu a’r gwaith yn cychwyn ar y safle.”

Meddai’r Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd: “Ar ôl cwblhau Band B yn llwyddiannus yn Sir Ddinbych a welodd dros £90 miliwn o fuddsoddiad mewn adeiladau ysgolion ac a oedd o fudd i fwy na 4,300 o ddisgyblion yn Sir Ddinbych, rwy’n falch iawn o weld gwaith ar ein cam nesaf o adeiladu ysgol newydd yn dechrau.

“Mae’r prosiect hwn yn flaenoriaeth uchel i’r Cyngor ac yn enghraifft arall o ymrwymiad Sir Ddinbych i fuddsoddi mewn cyfleusterau addysg ac mae’n rhan o’n gwaith i sicrhau pobl ifanc yn cael y cychwyn gorau posib mewn bywyd.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s