Prosiect ysgol yn cael ei gydnabod mewn seremoni wobrwyo adeiladu

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cael gwobr a gymeradwyir yn uchel mewn gwobrau adeiladu ledled Cymru.

Rhoddwyd cydnabyddiaeth i’r Cyngor yng nghategori Cleient y Flwyddyn yng Ngwobrau Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru, am ei waith partneriaeth gyda Keir Construction, yn Ysgol Gatholig Crist y Gair yn y Rhyl.

Agorwyd yr ysgol ym Medi 2019, ac mae’n gartref i 420 disgybl llawn amser rhwng 3 ac 11 mlwydd oed a 500 o ddisgyblion rhwng 11 ac 16 mlwydd oed, ac fe gafodd ei hariannu mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Mae Gwobrau Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru yn dathlu arfer orau yn y diwydiant adeiladu.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd y Cyngor: “Mae’r Cyngor yn falch o fod wedi cael y wobr yma a gymeradwyir yn fawr, yng nghategori Cleient y Flwyddyn.

“Mae hyn yn tynnu sylw at y gwaith partneriaeth rhwng y Cyngor a Keir Construction, sydd wedi sicrhau bod Ysgol Gatholig Crist y Gair wedi rhoi amgylchedd dysgu gwych i ddisgyblion.”

Dywedodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol: “Wrth ddarparu’r prosiectau ar gyfer Ysgolion yr 21ain ganrif, mae’r tîm yn Sir Ddinbych wedi datblygu perthnasau gwaith rhagorol gyda chontractwyr lleol a chenedlaethol fel ei gilydd, i sicrhau y cyflawnir gwerth llawn er budd ysgolion a’r gadwyn gyflenwi leol.

“Mae’r gydnabyddiaeth hon gan Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru yn haeddiannol iawn.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s