Esgob yn y Rhyl i weld ysgol ffydd newydd gwerth £23 miliwn

Mae Esgob Wrecsam wedi dod i weld sut mae pethau’n datblygu yn yr ysgol ffydd newydd gwerth £23 miliwn yn y Rhyl.

Cyfarfu’r Gwir Barchedig Peter M Brignall ag Amanda Preston, pennaeth Ysgol Gatholig Crist y Gair, a’r disgyblion ar y safle, a dywedodd ei fod ‘wrth ei fodd’ â chynnydd y gwaith.

Bydd Ysgol Gatholig Crist y Gair yn dod yn lle Ysgol Mair ac Ysgol Gatholig Bendigaid Edward Jones, a phan fydd y drysau’n agor yn yr hydref bydd yno le i 420 o ddisgyblion llawn-amser rhwng 3 ac 11 mlwydd oed, a 500 o ddisgyblion o 11 i 16.

Ariennir yr ysgol newydd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy’r Ysgolion ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain.

Mae’r Cyngor wedi penodi cwmni Kier Construction yn brif gontractwr ar gyfer yr ysgol newydd, a fydd yn dod o dan adain Esgobaeth Wrecsam, ac mae’r gwaith yn dod yn ei flaen yn dda.

Meddai’r Esgob Brignall: “Roeddwn wrth fy modd yn ddiweddar i weld y cynnydd sydd wedi’i wneud ar adeilad newydd Ysgol Crist y Gair dros y misoedd diwethaf. Gwell fyth oedd gweld a chlywed mor awyddus oedd y gweithwyr i gwblhau’r prosiect mewn da bryd; mor frwdfrydig oedd Mrs Preston am botensial yr ysgol; mor hapus oedd y bobl ifanc.

“Mae’r cyfleusterau a’r cyfleoedd y bydd yr ysgol yn eu cynnig yn dod i’w siâp yn dda ac mae’n hawdd dychmygu’r ysgol yn ei llawn ogoniant – y staff a’r disgyblion yn gweithio gyda’i gilydd i ddysgu, magu uchelgeisiau, a phob un yn cyflawni’r canlyniadau gorau posib. Rwy’n edrych ymlaen at fy ymweliad nesaf, ac yn fwy fyth at weld yr ysgol newydd yn agor ei drysau ac yn llenwi â bwrlwm o sŵn, gweithgarwch, llawenydd a thawelwch wrth ddysgu ac addysgu, chwaraeon a hamdden, cyfeillgarwch a gofal.”

Mae cefnogi pobl ifanc yn flaenoriaeth i’r Cyngor o dan ein Cynllun Corfforaethol a hyd yma mae dros £90 miliwn wedi’i fuddsoddi yn ysgolion Sir Ddinbych sydd wedi gweld dros 3,500 o ddisgyblion yn elwa ar well cyfleusterau.

Meddai Mrs Preston: “Roedd hi’n braf iawn croesawu’r Esgob Brignall i’r ysgol a rhannu’r weledigaeth a’r cyfleusterau bendigedig.

“Roedd yn falch o weld y gwaith adeiladu’n dod yn ei flaen yn dda, a chael cyfle i sgwrsio â’r disgyblion a chlywed eu bod yn llawn cyffro ynglŷn â dechrau yn yr ysgol newydd.

“Hoffwn ddiolch i bawb yng nghymuned yr ysgol am eu cefnogaeth, mae yno gyd-ddealltwriaeth o’r cychwyn cyntaf ac mae pawb yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau fod y plant yn cael addysg o’r radd flaenaf.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s