Seremoni arwyddo trawstiau mewn ysgol gwerth £23m yn Y Rhyl

Mae’r gwaith ar ysgol Gatholig gwerth £23 miliwn yn Y Rhyl yn mynd rhagddo ar amser.

Mae ffrâm ddur adeilad ysgol Gatholig Crist y Gair – a fydd yn rhoi addysg i 420 o ddisgyblion llawn amser rhwng 3 ac 11 oed, a 500 o ddisgyblion rhwng 11 ac 16 oed – yn agos at gael ei gwblhau.

Cynhaliwyd seremoni arwyddo trawstiau, lle bu disgyblion a staff o Ysgol Gynradd Mair ac Ysgol Gatholig Bendigaid Edward Jones yn rhoi eu llofnodion ar drawstiau sydd yn rhan o’r strwythur.

Mae’r adeilad newydd, fydd yn cymryd lle’r ddwy ysgol, wedi ei raglennu i agor yn hydref 2019, ac wedi ei ariannu mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy’r Cynllun Ysgolion yr 21ain ganrif.

Mae cwmni Kier Construction wedi cael ei benodi gan y Cyngor fel y prif gontractwr ar gyfer yr ysgol newydd, a fydd yn cael ei ddarparu ar gyfer Esgobaeth Wrecsam.

Meddai’r Cyng. Huw Hilditch Roberts, Aelod Arweiniol y Cabinet ar Addysg, Plant a Phobl Ifanc: “Mae’n wych gweld gwaith yn mynd rhagddo ar y prosiect cyffrous hwn fydd yn darparu cyfleuster o’r radd flaenaf ar gyfer addysg sy’n seiliedig ar ffydd yn Sir Ddinbych.

“Cafodd disgyblion a staff fwynhad o’r cyfle i ymwneud ag arwyddo’r trawstiau, ac maent yn edrych ymlaen at weld datblygiad y gwaith dros y misoedd nesaf.

“Mae hyn yn ran o raglen gyfalaf gwerth £90m sydd wedi gweld buddsoddiad mawr yn addysg y sir, fydd yn galluogi amgylchedd addysg well i’n plant – blaenoriaeth i ni fel rhan o’r Cynllun Corfforaethol.”

Mae Esgobaeth Wrecsam a Chyngor Sir Ddinbych ill dau yn gweithio’n agos ag Ysgol Mair ac Ysgol y Bendigaid Edward Jones er mwyn lleihau’r tarfu ar ddisgyblion yn ystod y cyfnod adeiladu.

Dywedodd Bob Adams,  cyfarwyddwyr gweithrediadau Kier: “Mae’r prosiect wedi cychwyn yn ardderchog ac rydym yn hynod o falch gyda’r cynnydd hyd yma.  Mae’r gwaith ar y to wedi cychwyn ac mi fydd y gwaith ar du allan yr adeilad yn cychwyn yn fuan.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s