Enw ysgol ffydd newydd y Rhyl wedi’i ddatgelu wrth i waith ddechrau ar y safle

Mae gwaith wedi dechrau ar Ysgol Gatholig newydd gwerth £23miliwn yn y Rhyl.

Cafodd gwesteion eu gwahodd gan Esgob Wrecsam, y Gwir Barchedig Peter M. Brignall, i seremoni torri tywarchen ddydd Gwener ar safle’r datblygiad a fydd yn cymryd lle Ysgol Gynradd Mair ac Ysgol Uwchradd Gatholig Bendigaid Edward Jones.

Enw’r ysgol fydd Ysgol Gatholig Crist y Gair ac fe’i hariennir mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Mae’r safle drws nesaf i’r ddwy ysgol lle mae gwaith galluogi eisoes wedi digwydd ac mae’r gwaith llawn bellach ar y gweill.

Mae cwmni Kier Construction wedi cael ei benodi gan y Cyngor fel prif gontractwr yr ysgol newydd a ddarperir ar gyfer Esgobaeth Wrecsam.

Disgwylir i’r adeilad newydd agor yn hydref 2019 a bydd adeiladau’r ysgolion presennol yn cael eu dymchwel cyn i waith allanol ddechrau ar yr ardaloedd chwaraeon / chwarae ar ôl cwblhau adeilad yr ysgol yn barod ar gyfer haf 2020. Bydd lle i 420 o ddisgyblion llawn amser rhwng 3 ac 11 oed a 500 o ddisgyblion 11 i 16 oed yn yr ysgol newydd. 

 members pic

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Cabinet Arweiniol Addysg: “Rwy’n hynod falch bod gwaith yn symud ymlaen ar y prosiect cyffrous hwn ac rydym yn edrych ymlaen at weithio ar y cyd â chwmni Kier Construction ac Esgobaeth Wrecsam. “Mae’r Cyngor a Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi i gael amgylcheddau dysgu o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc Sir Ddinbych.

 “Mae llawer iawn o fuddsoddi wedi bod drwy’r rhaglen gyfalaf a bydd hynny’n caniatáu i’n plant ni gael gwell amgylchedd i ddysgu, sy’n flaenoriaeth i ni o dan ein Cynllun Corfforaethol.”.Mae Esgobaeth Wrecsam a Chyngor Sir Ddinbych yn cydweithio’n agos ag Ysgol Mair ac Ysgol y Bendigaid Edward Jones i amharu cyn lleied ag sy’n bosibl ar ddisgyblion yn ystod y gwaith adeiladu.Dywedodd yr Esgob Brignall: “Bydd hon yn ysgol flaenllaw i’r Eglwys Gatholig ac i Sir Ddinbych. Rwy’n hynod falch o gael bod yn rhan o’r prosiect cyfan ac yn y seremoni torri tywarchen ar ddechrau newydd mor fawreddog.“Mae’r bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ddinbych ac Esgobaeth Wrecsam yn un wych ac maent yn gweithio gyda’i gilydd i gyflawni’r gorau ar gyfer y plant.

“Rwy’n edrych ymlaen at weld yr ysgol yn agor.  Nid yn unig y bydd yn darparu addysg, ond bydd hefyd yn cynnig y cyfleoedd eraill hynny y bydd ysgol yn y 21ain Ganrif a’r Eglwys yn ceisio eu darparu a bydd yn rhan o’r gymuned gyfan.”

Dywedodd Bob Adams, Cyfarwyddwr Gweithrediadau yn Kier: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi dechrau gweithio ar y cyfleuster addysgol newydd hwn i Gyngor Sir Ddinbych. “Byddwn yn gweithio gyda’r gadwyn gyflenwi leol i adeiladu’r adeilad newydd, a fydd yn darparu cyfleusterau o’r radd flaenaf i helpu’r myfyrwyr i gyrraedd eu llawn botensial. Byddwn hefyd yn ymgysylltu â’r gymuned leol i gynyddu cyfleoedd gwaith a datblygu sgiliau.”

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s