Gwaith yn mynd rhagddo ar safle newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn

Mae gwaith wedi dechrau ar ysgol gynradd newydd diolch i help disgyblion.

Cynhaliodd Cyngor Sir Ddinbych seremoni torri’r dywarchen yng Nghlocaenog ar gyfer ysgol newydd un safle ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn, sydd wedi’i lleoli ar ddau safle ar hyn o bryd, yng Nghlocaenog a Chyffylliog.

Mae’r prosiect yn ffurfio rhan o fuddsoddiad o fwy na £90miliwn yn ysgolion Sir Ddinbych yn rhaglen ehangach Ysgolion yr 21ain ganrif, a ariennir gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru.

Y prif gontractwr a benodwyd i gyflawni’r gwaith yw Wynne Construction sy’n seiliedig ym Modelwyddan.

Meddai’r Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol y Cyngor dros Addysg, Plant a Phobl Ifanc a’r Gymraeg: “Mae’r ffaith fod gwaith yn dechrau ar yr ysgol newydd yn newyddion ardderchog i ddisgyblion yn Ysgol Carreg Emlyn ac i genedlaethau’r dyfodol sy’n byw yng Nghlocaenog, Cyffylliog a’r ardaloedd o amgylch.

“Roedd yn wych gweld disgyblion, athrawon ac arweinwyr cymunedol yn ymuno ar gyfer torri’r dywarchen ar safle’r ysgol newydd.

“Rydym yn cydnabod bod hyn wedi bod yn hir yn digwydd, ond rydym yn gwireddu ein haddewid i fwrw ymlaen â’r cynlluniau uchelgeisiol hyn.

“Mae gwneud Sir Ddinbych yn lle y bydd pobl iau am fyw ynddo a sicrhau bod ganddynt y sgiliau i wneud hynny yn flaenoriaeth yn ein Cynllun Corfforaethol ac mae’r ysgol newydd hon yn ein helpu i gyflawni hyn.”

Mae prosiectau eraill a ariannwyd dan raglen Ysgolion yr 21ain ganrif yn cynnwys adeilad newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Tir Morfa, gwaith gwella sylweddol yn Ysgol Gymunedol Bodnant, Prestatyn ac Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy, yn ogystal ag adeilad ysgol newydd yng Nglasdir, Rhuthun ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos.

Dywedodd Chris Wynne, Rheolwr Gyfarwyddwr Wynne Construction: “Rydyn ni’n falch iawn o fod yn gweithio gyda Chyngor Sir Ddinbych unwaith eto ac ym mhentref Clocaenog ar y prosiect yma.  Nawr bod y disgyblion wedi ein helpu i ddechrau’r gwaith, byddwn yn edrych ymlaen at drefnu ymweliadau safle yn ystod y gwaith adeiladu, er mwyn iddynt allu gweld sut mae eu hysgol newydd yn datblygu.

“Byddwn yn parhau i ddarparu cyflogaeth a hyfforddiant i bobl leol, gan ddiogelu swyddi presennol drwy ein cadwyn gyflenwi leol, a sicrhau bod y manteision o’r buddsoddiad hwn yn cael eu gwasgaru mor eang ag sy’n bosibl.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s