Carreg filltir arwyddocaol wrth ddatblygu ysgol newydd

South Evevation

Mae cynlluniau cyffrous i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yn Llanfair Dyffryn Clwyd wedi cymryd cam sylweddol ymlaen – gyda chwblhau’r pryniant tir ar gyfer datblygiad yr ysgol newydd.

Mae’r safle ysgol bresennol ar Ffordd Wrecsam yn Llanfair DC. Lleolir yr ysgol newydd yn agos ar safle mwy ym Mron y Clwyd. Nawr mae’r gwerthiant wedi’i lofnodi a’i selio, mae’n golygu y bydd gwaith o adeiladu’r ysgol newydd yn dechrau yn ddiweddarach yr haf hwn.

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Raglen Ysgolion a Rhaglen Gyfalaf Addysg yr 21ain Ganrif. Wynne Construction yw’r prif gontractwyr a benodwyd i wneud y gwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol dros Addysg, Plant a Phobl Ifanc, “Rwyf wrth fy modd bod gwaith yn mynd rhagddo i adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Llanfair DC. Mae Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn darparu amgylcheddau dysgu o’r radd flaenaf.

“Mae’r awdurdod wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau modern a chyfoes i’n plant a’n pobl ifanc a fydd, yn ei dro, yn eu helpu i wireddu eu potensial.

“Bydd adeiladu cyfleusterau newydd ar gyfer Ysgol Llanfair DC yn rhoi cyfle i weithio gyda’r gadwyn gyflenwi leol, gan roi hwb i’r economi leol hefyd.”

Dywedodd Rosalind Williams, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes Esgobaeth Llanelwy: “Rydym wrth ein bodd bod yr Ysgol Eglwys newydd yn Ysgol Llanfair DC wedi cyrraedd y garreg filltir hanfodol nesaf o fewn y prosiect. Rydym yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych i wella’r ddarpariaeth ddwyieithog yn ardal Rhuthun.”

Dywedodd y Pennaeth, Llinos Hughes: “Mae hwn yn ddiwrnod pwysig i Ysgol Llanfair DC ac rydym wrth ein bodd yn rhannu’r newyddion hwn gyda’r disgyblion, y rhieni a’r gymuned ehangach.”

“Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Sir Ddinbych a’r contractwyr yn ystod y misoedd nesaf wrth i’r prosiect fynd rhagddo”.

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s