Cyfri’r diwrnodau tan agor ysgol newydd Rhuthun

Mae’r paratoadau terfynol yn cael eu gwneud ar gyfer agor ysgol newydd yn Rhuthun.

Bydd yr adeilad ysgol newydd, gwerth £11.2 miliwn, yng Nglasdir yn agor ddydd Mawrth 10 Ebrill pan fydd disgyblion Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd Rhos yn symud i’r safle newydd.

Mae swyddogion y Cyngor wedi bod yn gweithio’n agos iawn gyda’r ddwy ysgol i gynllunio ar gyfer y diwrnod cyntaf. Bydd newyddlen arall yn cael ei hanfon at rieni a bydd staff wrth law ar y diwrnod cyntaf i sicrhau bod popeth yn mynd yn iawn.

Ariannwyd y prosiect gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych, drwy raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Prif gontractwr y gwaith adeiladu oedd Wynne Construction.

Mae’r adeilad newydd yn rhan o raglen moderneiddio addysg y Cyngor a’r flaenoriaeth gorfforaethol o greu cymunedau lle mae pobl ifanc yn dewis byw, gweithio a dysgu ynddynt.

Meddai’r Cyng. Huw Hilditch-Roberts, Aelod Cabinet Arweiniol Addysg, Plant a Phobl Ifanc a’r Gymraeg: “Mae’r paratoadau terfynol yn cael eu gwneud yn yr ysgol newydd ac mae’r athrawon a’r myfyrwyr yn edrych ymlaen at eu diwrnod cyntaf yn yr ysgol newydd sbon.

“Mae’r ysgol yn fuddsoddiad sylweddol mewn addysg yn ardal Rhuthun. Bydd myfyrwyr yn cael budd ohoni am flynyddoedd lawer, ac roedd gweld y cynlluniau yn dwyn ffrwyth yn beth braf iawn.

“Bydd y prosiect hwn yn ein helpu ni i wireddu ein blaenoriaeth gorfforaethol o ran sicrhau bod pobl ifanc yn derbyn cefnogaeth i gyrraedd eu potensial a chael cyfleusterau ysgol modern sy’n gwella eu profiadau dysgu.

“Hoffaf ddiolch i Wynne Construction a’r isgontractwyr a oedd yn rhan o’r prosiect am eu gwaith rhagorol wrth ddatblygu’r prosiect.”

Mae rhaglen moderneiddio addysg y Cyngor eisoes wedi gweld buddsoddiad o £56 miliwn a mwy yn ein hysgolion, gan gynnwys adeiladau newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Tir Morfa yn ogystal â gwelliannau sylweddol i Ysgol Bodnant, Prestatyn ac Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy. Ac mae yna nifer o brosiectau yn yr arfaeth.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s