Golau gwyrdd ar gyfer adeilad newydd i Ysgol Carreg Emlyn

20180326_152838

Mae cynlluniau cyffrous i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yng Nghlocaenog wedi cymryd cam sylweddol ymlaen – gyda Chyngor Sir Ddinbych bellach yn berchnogion balch y tir sydd ei angen ar gyfer y datblygiad.

Ar hyn o bryd mae’r ysgol wedi’i lleoli ar ddau safle: yng Nghlocaenog a Chyffylliog. Nawr mae’r gwerthiant wedi’i lofnodi a’i selio, mae’n golygu y gall gwaith adeiladu ar adeiladu’r ysgol newydd ar safle Clocaenog ddechrau dros yr wythnosau nesaf.

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Raglen Ysgolion a Rhaglen Gyfalaf Addysg yr 21ain Ganrif. Wynne Construction yw’r prif gontractwyr a benodwyd i wneud y gwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Addysg, Plant a Phobl Ifanc a’r Iaith Gymraeg: “Mae hwn yn newyddion ardderchog i ddisgyblion yng Ngharreg Emlyn ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn byw yng Nghlocaenog, Cyffylliog a’r ardaloedd cyfagos.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y newyddion wedi bod yn dod yn amser hir yn cyrraedd ond rydym yn cyflawni ein haddewid i fwrw ymlaen â’r cynlluniau uchelgeisiol hyn. Mae’r buddsoddiad gan Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru yn adlewyrchu’r ymrwymiad i wella cyfleusterau i’n plant a’n pobl ifanc a’n cenedlaethau o blant yn fuan yn elwa ar gyfleusterau addysgol o’r radd flaenaf sy’n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Mae hwn hefyd yn fuddsoddiad sylweddol arall mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir.

“Mae hwn yn ddiwrnod pwysig i Ysgol Carreg Emlyn ac rydym wrth ein bodd yn rhannu’r newyddion gyda’r ysgol a’r gymuned ehangach”.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s