Disgyblion wedi cael cipolwg ar eu hysgol newydd sbon

20180117_102217

Mae plant a fydd yn symud i ddwy ysgol newydd yn Nyffryn Clwyd wedi cael cyfle arall i weld sut mae’r gwaith yn mynd rhagddo, sydd bellach wedi cyrraedd y cam olaf.

Mae adeiladau a chyfleusterau ysgol newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn cael eu datblygu ar safle a rennir yng Nglasdir, Rhuthun. Bydd yr adeiladau newydd yn disodli’r adeiladau presennol ar Stryd y Rhos.

Bydd y prosiect yn costio cyfanswm o £11.2 miliwn; wedi ei ariannu drwy raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru. Wynne Construction sy’n gyfrifol am y gwaith adeiladu.

Meddai’r Cyng. Huw Hilditch-Roberts, Aelod Cabinet Arweiniol Addysg, Plant a Phobl Ifanc a’r Gymraeg: “Dyma gyfle cyffrous i’r disgyblion weld sut mae’r gwaith yn mynd rhagddo. Pob tro rydych chi’n gyrru heibio rydych chi’n gweld rhywbeth newydd ar y safle.

“Rydym ni wedi cynnal ymweliadau ysgol â’r safle o’r blaen, fel rhan o’n hymrwymiad i gynnwys y disgyblion yn y datblygiad, ac mae ymateb y plant wastad yn un llawn cyffro.

“Wrth i’r gwaith dynnu tua’r terfyn, rydym ni’n edrych ymlaen at weld yr ysgolion newydd yn cael eu cwblhau cyn iddyn nhw agor ym mis Ebrill. Mae’r prosiect wedi datblygu’n aruthrol ac mae’n fuddsoddiad sylweddol mewn addysg yn ardal Rhuthun.”

Dywedodd Alison Hourihane, Rheolwr Busnes a Datblygiad Cymunedol Wynne Construction: “Rydym yn hynod falch o groesawu’r plant i’r safle er mwyn dod i adnabod yr ysgol newydd. Yn ystod y daith, rydym yn edrych ar y cynlluniau adeiladau ac yn trafod y gwaith adeiladau sydd yn mynd rhagddo.  Maent hefyd yn cael gweld y gweithlu wrth eu gwaith.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s