Golau gwyrdd ar gyfer adeilad newydd ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd

South Evevation

Mae cynlluniau i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yn Llanfair Dyffryn Clwyd wedi’u cymeradwyo gan aelodau Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych.

Pleidleisiodd yr Aelodau am y datblygiad yr ysgol gynradd ar dros hectar o dir, gan gynnwys ardaloedd chwarae allanol, ardal cynefin, creu mynedfa gerbyd newydd, parcio ceir gydag ardal ollwng, tirlunio, man biniau, LPG a thanciau chwistrellu a llwybrau ar gyfer cerddwyr .

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar dir gyferbyn â Bryn y Clwyd, Llanfair gan ddefnyddio arian oraglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, yn ogystal â buddsoddiad gan  Gyngor Sir Ddinbych.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Addysg, Plant, Pobl Ifanc a’r Iaith Gymraeg: “Rwyf wrth fy modd bod y Pwyllgor Cynllunio wedi cymeradwyo’r cynnig cynllunio.

“Mae hyn yn caniatau i ni symud ymlaen gyda’r gwaith o adeiladu’r cyfleusterau newydd sbon.

“Mae’r  cyfleusterau presennol wedi dyddio ac mae angen dybyryd i foderneiddio. Mynegwyd pryder hefyd am ddiffyg parcio ceir, ardaloedd staff, mannau cyhoeddus a hygyrchedd i’r ysgol, sydd wedi’i leoli ar yr A525 prysur yng nghanol y pentref.

“Mae hon yn garreg filltir arwyddocaol yn hanes Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd. Rydym yn awr yn edrych ymlaen at ddechrau’r broses o adeiladu’r cyfleuster sydd ei angen yn y pentref hwn ac y gall pobl ifanc, yn awr ac yn y dyfodol, elwa o’r cyfleusterau o’r radd flaenaf y maen nhw’n eu haeddu “.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s