Ymweliad Cyngor Ysgol

Mae Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych yn gwahodd cynrychiolwyr Cynghorau Ysgolion cynradd yn rheolaidd i Neuadd y Sir yn Rhuthun fel rhan o’r rhaglen ar gyfer ymgysylltu a disgyblion ifanc. Yn ddiweddar, croesawodd y Cadeirydd grŵp o fyfyrwyr o Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos. Gofynnodd y disgyblion a allai drefnu ymweliad â’r ysgol newydd sy’n cael ei hadeiladu ar eu cyfer yn Glasdir, Rhuthun.

Gyda’r prosiect yn cyrraedd pwynt tri chwarter y rhaglen adeiladu, roedd dechrau mis Rhagfyr yn darparu’r garreg filltir berffaith ar gyfer Cyngor Ysgol Pen Barras a Chyngor Ysgol Stryd Rhos i ymweld a’r safle a gweld cynnydd y prosiect drostynt eu hunain. Cyd-ariannwyd y prosiect gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif
Roedd Is-gadeirydd y Cyngor, y Cynghorydd Peter Scott a’r tri Aelod Lleol ar gyfer Rhuthun y Cynghorwyr Bobby Feeley, Huw Hilditch Roberts ac Emrys Wynne wrth law ar y safle i gwrdd a’r Cynghorau Ysgol a’u dangos o gwmpas eu hadeiladau newydd. Roedd y disgyblion wrth eu bodd yn gweld y cynnydd a wnaed ac roedd llawer o gyffro am eu cartref newydd.

Mae’r gwaith yn parhau ar y safle gyda mewnosodiadau helaeth bellach yn cymryd lle i sicrhau bod y ddwy ysgol yn gallu symud i’r adeiladau newydd dros y Pasg 2018.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s