Ymgynghoriad cyn-gynllunio ar gyfer 3-16 ysgol Gatholig arfaethedig newydd yn y Rhyl

Bydd disgyblion, rhieni a thrigolion yn cael eu cyfle cyntaf i adolygu cynlluniau ar gyfer yr ysgol Gatholig 3-16 arfaethedig newydd yn y Rhyl fel rhan o ymgynghoriad cyn – gynllunio  sydd ar fin cychwyn.

Mae Cyngor Sir Ddinbych ac Esgobaeth Wrecsam yn gofyn am farn ar y cynnig drafft ar gyfer ysgol Gatholig newydd 3-16 oed yn y Rhyl.

Y cynnig drafft yw codi adeilad ysgol newydd 3-16 i ddisodli Ysgol Mair ac Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones.

Ysgol cyfrwng Saesneg fydd yr ysgol newydd ar gyfer 420 disgyblion 3-11 oed llawn amser a 500 o ddisgyblion 11-16 oed. Bydd y prosiect hwn yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy’r rhaglen addysg ac ysgolion yr 21ain ganrif.

Mae copïau o’r dogfennau ymgynghori ar gael ar y wefan: www.sirddinbych.gov.uk/ymgynghoriadau

Gallwch hefyd weld copïau caled o’r holl ddogfennau yn Llyfrgell y Rhyl.  Bydd mynediad at nifer o luniau a datganiad dylunio yn Ysgol Mair, Ysgol Bendigaid Edward Jones ac Eglwys  Gatholig y Santes Fair, 119 Ffordd Wellington,  Y Rhyl.

Gall pobl ddweud eich dweud yn yr ymghynghoriad cyn-cynllunio drwy fynychu digwyddiad ymgynghori cyn cynllunio yn Ysgol Bendigaid Edward Jones – Dydd Mawrth 7 Tachwedd – 5-7 pm neu Ysgol Mair -Dydd Iau 9 Tachwedd-3-6 pm

Bydd aelodau o’r tîm dylunio yn bresennol ar y diwrnod i ateb unrhyw gwestiynau am y cynlluniau ac i wneud unrhyw sylwadau ar y cynnig cyn ei roi ymlaen ar gyfer caniatâd cynllunio.  Gall unrhyw un fynychu’r digwyddiadau.

Hefyd gall pobl anfon sylwadau drwy e-bost: denbighshire@ahr-global.com neu ysgrifennwch at – AHR Architects Limited, Parsonage Chambers, 3 The Parsonage, Manchester, M3 2HW.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad cyn cynllunio yw 25 Tachwedd 2017.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s