Contractwr wedi’i benodi ar gyfer ysgol newydd Carreg Emlyn

Mae cwmni Wynne Construction wedi’i benodi fel y prif gontractwr i ddatblygu cynlluniau i ddarparu’r ysgol a’r cyfleusterau newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn yng Nghlocaenog. Mae’r prosiect wedi’i gydariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Plant a Phobl Ifanc, “Mi ydw i’n falch iawn bod gwaith yn mynd rhagddo ar y prosiect yma ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gydweithio gyda Wynne Construction a chymuned yr ysgol. Mae’r Cyngor Sir a Llywodraeth Cymru’n parhau i fuddsoddi i gael amgylcheddau dysgu o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc Sir Ddinbych. Mae llawer iawn o fuddsoddi wedi bod drwy’r rhaglen gyfalaf a bydd hynny’n caniatáu i’n plant ni gael gwell amgylchedd i ddysgu.”

Dywedodd Chris Wynne, Rheolwr Gyfarwyddwr Wynne Construction: “Rydyn ni’n falch iawn o fod yn gweithio gyda Chyngor Sir Ddinbych unwaith eto ar y prosiect yma. Mae ein profiad ni yn y maes yn ein galluogi i gyflawni’r cynllun i safon uchel ac fe fydd heb os yn hwb calonogol i’r economi leol drwy sicrhau swyddi gyda’n cadwyn gyflenwi leol.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth efo’r budd-ddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau’r buddion gorau ar gyfer y gymuned.”

Dywedodd Karen Brady, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Carreg Emlyn:

“Mae’r plant, y staff a’r llywodraethwyr yn croesawu’r cyhoeddiad bod Wynne Construction wedi’i benodi i adeiladu’r ysgol newydd i Ysgol Carreg Emlyn.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda Wynne Construction er lles plant lleol yn y dyfodol ac er mwyn dod â chymunedau gwledig, Cymreig ynghyd.”

Bydd Wynne Construction yn datblygu’r dyluniad technegol terfynol ac yn adeiladu’r adeilad newydd sydd wedi’i ddylunio ar ôl ymgynghori gyda chymuned yr ysgol dros sawl mis. Rhagwelir y bydd yr adeilad wedi’i gwblhau erbyn hydref 2018.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s