Gwaith dylunio i ddechrau ar ysgol newydd 3-16

Mae Kier Construction wedi eu penodi fel y prif gontractwr i ddatblygu’r cynlluniau i ddatblygu’r ysgol newydd Gatholig 3-16 yn y Rhyl. Mae’r prosiect wedi ei gynllunio i gael ei gyllido mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy eu Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Bydd Kier Construction nawr yn dechrau’r gwaith dylunio ar gyfer yr ysgol newydd arfaethedig, a allai ddisodli Ysgol Mair / ysgol gynradd Gatholig Santes Fair, ac ysgol Uwchradd Gatholig y Bendigaid Edward Jones, pe bai’r cyfuniad yn cael ei gymeradwyo. Mae Cyngor Sir Ddinbych nawr wedi cyhoeddi Rhybudd Statudol i gau’r ddwy ysgol, ac i adeiladu ysgol Gatholig 3-16 newydd sbon.  Bydd penderfyniad terfynol ar y cynnig yn cael ei wneud gan y Cabinet yn yr hydref.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch Roberts, yr Aelod Cabinet Arweiniol dros Addysg: “Rydw i’n falch bod gwaith yn mynd rhagddo ac rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio gydag Esgobaeth Wrecsam ar y prosiect arloesol cyffrous hwn. Mae gwella ysgolion ac adeiladau ysgolion yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i’r Cyngor, ac mae hwn yn garreg filltir gyffrous arall i greu ysgol newydd sbon.

Dywedodd yr Esgob Peter Brignall, Esgobaeth Wrecsam, “Mae hyn yn rhagor o newyddion da yn y cynnydd i gynnig yr ysgol Gatholig newydd yn y Rhyl. Bydd y prosiect hwn, yr argymhellir iddo gael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych, ac mewn partneriaeth â’r Eglwys Gatholig, yn hwyluso cyfleoedd dysgu mewn adeiladau a chyfleusterau o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc Sir Ddinbych, a darparu uchelgeisiau a rhoi hwb i ysbrydoliaeth. Rwy’n ddiolchgar i’r Sir am y bartneriaeth agos a’r weledigaeth rydym yn ei rhannu, ac yn ymuno i fynegi ein pleser gyda chynnydd y prosiect hwn.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s