Carreg filltir arwyddocaol arall yn natblygiad dwy ysgol

Cynhaliwyd seremoni llofnodi trawst ar safle dwy ysgol newydd sbon sy’n cael eu hadeiladu yn Rhuthun, gan nodi carreg filltir arwyddocaol arall yn hanes y prosiect.

Mae cynnydd da’n cael ei wneud ar safle Glasdir ar gyrion y dref lle mae adeiladau ysgol newydd yn cael eu codi ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn lle’r cyfleusterau presennol, sy’n anaddas ac yn prysur fynd yn hŷn.

Mae disgwyl i’r ysgolion newydd agor yn y Gwanwyn 2018.

Tybir y bydd y prosiect yn costio cyfanswm o £11.2 miliwn, gyda’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych drwy ei raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a Llywodraeth Cymru.

Wynne Construction, o Sir Ddinbych, yw’r contractwr sydd wedi’i benodi i weithio ar y prosiect.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Cabinet Arweiniol Addysg: “Dyma enghraifft wych arall lle mae Sir Ddinbych yn gweithio tuag at ddarparu’r cyfleusterau addysg gorau i’n plant a’n pobl ifanc, yn ogystal â chenedlaethau’r dyfodol.

“Mae hwn yn brosiect uchelgeisiol ac fe fydd pobl sy’n mynd heibio i’r safle ar gyrion y dref yn gweld y lle’n newid bron yn ddyddiol. Mae’n wych gweld bod y prosiect yn mynd rhagddo cystal ac mae cyffro’n datblygu ymysg cymunedau’r ysgolion, gan y bydd ganddyn nhw wedyn gyfleusterau ardderchog y gallen nhw fod yn falch iawn ohonynt.

“Roedd gweld wynebau’r plant a oedd yn seremoni llofnodi’r trawst yn dangos eu bod yn dechrau cyffroi ac ni allwn ni ddisgwyl nes y cawn ni weld y plant yn setlo yn eu hysgolion newydd.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s