Diweddariad Prosiect: Ysgol Glan Clwyd

Mae cam diweddaraf o’r gwaith adnewyddu yn Ysgol Glan Clwyd wedi ei drosglwyddo yn ôl i’r ysgol yr wythnos hon (28 Mehefin, 2017). Mae’r gwaith hwn yn rhan o’r prosiect ehangach sy’n cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg 21ain Ganrif.

Ers troad y flwyddyn, mae’r contractwyr Willmott Dixon wedi bod yn cynnal gwaith adnewyddu i adeiladau presennol yr ysgol, sy’n ffurfio ail gam y prosiect yn dilyn cwblhau’r estyniad newydd ym mis Rhagfyr 2016.

Mae rhan o’r adeilad presennol wedi ei drosglwyddo yn ôl i’r ysgol ar ddechrau mis Mai a bu cynnydd mawr yn yr wythnosau diwethaf gyda ystafelloedd dosbarth wedi eu hadnewyddu a coridor cyswllt newydd yn cael eu trosglwyddo i’r ysgol.

Yn yr wythnosau nesaf, bydd y gwaith o ddymchwel yr hen adeilad 3 llawr yn dechrau a mae digwyddiad yn cael ei gynnal i nodi’r garreg filltir hon yn y prosiect.

Mae cam nesaf y gwaith ailwampio ar fin cael eu trosglwyddo i’r ysgol mewn pryd ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd ym mis Medi, a disgwylir i’r prosiect gael ei gwblhau yn ystod tymor yr hydref.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s