Caniatâd ar gyfer ysgol newydd yng Nghlocaenog

YCE Proposed Elevation

Cymeradwywyd cynlluniau yn unfrydol ar gyfer adeilad ysgol newydd ar safle Ysgol Carreg Emlyn gan aelodau o Bwyllgor Cynllunio Sir Ddinbych heddiw (dydd Mercher).

 

Agorwyd drysau’r ysgol fro ym mis Medi 2014 ar ôl cau Ysgol Cyffylliog ac Ysgol Clocaenog. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy eu rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

 

Mae Ysgol Carreg Emlyn wedi bod yn gweithredu ar y ddau safle, Clocaenog a Chyffylliog, yn y tymor byr, gyda’r bwriad o agor adeilad newydd ar safle Clocaenog.

 

Mae’r cynlluniau hefyd yn cynnwys ardaloedd chwarae y tu allan, mynedfa newydd i gerbydau a maes parcio gyda man gollwng teithwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch Roberts, yr Aelod Cabinet Arweiniol dros Blant a Phobl ifanc: “Mae darparu adeilad addas i’r diben a fydd yn gwella’r cynnig addysgol yn flaenoriaeth allweddol i’r Cyngor. Mae ein plant eisiau ac yn haeddu’r cyfleusterau gorau yr ydym ni’n gallu eu cynnig.

“Nid yw’r cyfleusterau presennol yn addas i bwrpas. Nid ydynt yn cynnwys ffreutur, gyda’r plant yn bwyta yn y dosbarthiadau ac nid oes neuaddau, gyda gwasanaethau yn cael eu cynnal yn swyddfa’r pennaeth.

“Mae’r cynllun ysgol wedi derbyn cefnogaeth wych gan yr ardal leol a chymuned yr ysgol, ond rydym yn cydnabod y bu gwrthwynebiad gan rai i leoliad yr adeilad ac fe amlygwyd y rhain yn ystod trafodaethau’r Pwyllgor Cynllunio

“Ond rŵan, mae’n bwysig ein bod yn edrych ymlaen ac yn gwireddu’r cynlluniau hyn. Mae hwn yn ddiwrnod pwysig iawn i’r disgyblion presennol a chenedlaethau’r dyfodol.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s