Seremoni torri’r dywarchen yn nodi dechrau’r gwaith ar fuddsoddiad £10.5 miliwn

Mae’r dywarchen gyntaf wedi cael ei thorri ar safle y datblygiad newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn Rhuthun, ac yn dynodi carreg filltir bwysig yn hanes y prosiect.

Meddai’r Cynghorydd Eryl Williams, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Arweiniol dros Addysg, “Mae hwn yn ddiwrnod pwysig yn natblygiad cyfleusterau newydd sbon ar gyfer ysgolion yn Glasdir.”

“Mae’r prosiectau hyn wedi dod yn sgil yr adolygiad o ddarpariaeth addysg yn Rhuthun a’r cyffiniau ac mae’n wych i wireddu’r uchelgais o ddarparu gwell cyfleusterau i ddisgyblion. Mae adeiladau Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos ar hyn o bryd ar yr un safle mewn rhan arall o’r dref a’r adeiladau mewn angen dybryd o gael eu gwella. ”

“Ein dewis ydi i leoli’r ddwy ysgol mewn adeiladau newydd sbon ar safle Glasdir a rhannwyd y cynlluniau gyda’r cyhoedd mewn digwyddiad ymgynghori galw i mewn. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau addysg addas i’r diben ar gyfer ein plant a phobl ifanc ac yn falch iawn o weld y dywarchen gyntaf yn cael ei dorri ar y safle, gan nodi cychwyn y prosiect blaenllaw hwn. ”

Bydd y datblygiad newydd yn cyflwyno dau adeilad ysgol newydd wedi eu uno gan ofod cegin a rannir. Bydd gan bob ysgol eu neuadd hunain, dosbarthiadau, mannau chwarae allanol yn cynnwys ystafelloedd dosbarth awyr agored a chaeau chwarae. Yn ogystal, bydd cae mawr yn cael ei rannu ynghyd a maes pob tywydd.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s