Adeilad ysgol uwchradd newydd sbon wedi ei agor yn swyddogol

Mae carreg filltir arbennig wedi’i chyrraedd yn hanes yr ysgol uwchradd newydd sbon yn y Rhyl – gyda’r adeilad yn cael ei agor yn swyddogol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru (dydd Gwener, 21 Hydref).

Mae’r ysgol uwchradd newydd sbon gwerth £25 miliwn wedi cael ei hadeiladu ar gaeau chwarae Ysgol Uwchradd y Rhyl ac yn darparu ar gyfer 1,200 o ddisgyblion yn ogystal â darparu canolfan ar gyfer 45 o ddisgyblion o’r ysgol arbennig gymunedol gyfagos, Ysgol Tir Morfa. Mae’r prosiect wedi ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy’r rhaglen Addysg ac Ysgolion 21ain Ganrif.

Yn ogystal â’r cyfleusterau academaidd arferol, mae gan yr ysgol hefyd far caffi, iard adeiladu a salon trin gwallt.

Meddai’r Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol Addysg Cabinet Sir Ddinbych:  “Mae hon yn bennod gyffrous yn hanes Ysgol Uwchradd y Rhyl.

“Mae llawer o genedlaethau o ddisgyblion wedi cael eu haddysgu yn yr ysgol, gyda chenedlaethau’r dyfodol bellach yn elwa o gyfleusterau o’r radd flaenaf sy’n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif.

“Dyma enghraifft wych o sut y mae’r ysgol wedi gweithio’n agos gyda’r Cyngor, Llywodraeth Cymru a’r contractwyr Willmott Dixon i wireddu’r freuddwyd o gael ysgol uwchradd newydd sbon yn y Rhyl”.

Dywedodd Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: “Mae ein plant yn haeddu cael eu dysgu yn yr adeiladau gorau posib y gallwn ddarparu a dyna yw holl amcan ein rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif. Mae Ysgol Uwchradd y Rhyl yn esiampl wych o beth allwn ei gyflawni drwy weithio mewn partneriaeth gyda llywodraeth leol a’n hysgolion, er mwyn darparu dysgwyr o’r ardal gyda lleoliad pwrpasol er mwyn gwireddu eu huchelgais a chyrraedd y nod.

“Hoffwn ddymuno’r gorau i Mrs Armitstead, ei staff, llywodraethwyr a’r disgyblion yn eu hysgol newydd”

Dywedodd Claire Armitstead, Pennaeth Ysgol Uwchradd y Rhyl: “Gall ein plant nawr gyrchu’r cyfleusterau gorau posib fel rhan o’u haddysg academaidd a galwedigaethol fydd yn cynnig y cychwyn gorau posib iddyn nhw ar gyfer eu gyrfaoedd a’u haddysg yn y dyfodol.

Mae ganddynt yr adeilad haeddiannol ac rwyf yn edrych ymlaen at weld yr ysgol yn datblygu dros y blynyddoedd nesaf.  Rydym yn hynod ddiolchgar i Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ddinbych a Wilmott Dixon am eu cefnogaeth, er mwyn gwireddu;’r freuddwyd addysgol o fewn yr adeilad hynod hwn”.

Dywedodd Phil Thomas, Pennaeth Cynorthwyol Ysgol Tir Morfa: “Mae’r disgyblion a staff o Dir Morfa sydd wedi symud o’n safle yn Ffordd Derwen wedi bod yn falch iawn o symud i mewn i’r ganolfan lloeren yn yr adeilad newydd, ynghyd â’i chyfleusterau diweddaraf a fydd o fudd i’n disgyblion a chenedlaethau’r dyfodol.

“Nid yw llawer o ddisgyblion yng Nghymru yn cael cyfle i symud i ysgol newydd sbon. Yn y Rhyl rydym yn ystyried ein hunain yn lwcus iawn i gael y cyfle hwn – achlysur pwysig iawn yn hanes ein hysgol”.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s