Gwyliwch … daith drwy’r adeiladau newydd ar gyfer Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras

Yn dilyn cwblhau gwaith dylunio yr adeiladau ysgol a chyfleusterau newydd ar gyfer yr Ysgol Stryd y Rhos a Ysgol Pen Barras, cynhaliwyd  sesiwn  galw heibio cyn-gynllunio ar ddydd Mawrth 26 Ebrill ym Marchnad y Ffermwyr Rhuthun gan Gyngor Sir Ddinbych a Wynne Construction.

Mynychwyd y digwyddiad yn dda gyda tua 200 o rieni, staff, llywodraethwyr a thrigolion yn bresennol lle arddangoswyd y cynlluniau safle a delweddau 3D ar gyfer y datblygiad newydd a fydd yn cael ei leoli yn Fferm Glasdir.
Dilynwch y ddolen isod i weld taith drwy’r safle:

 

Karen Evans, Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant “Cefais fy nghalonogi o weld ymateb cadarnhaol i’r cynigion hyn a fydd yn gwella’n sylweddol y amgylchedd dysgu ac addysgu ar gyfer y Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras. Byddwn yn ystyried y sylwadau a dderbyniwyd a bydd y rhain yn cryfhau’r cynllun wrth iddo symud i mewn i’r cam cynllunio. ”

Ychwanegodd Chris Wynne,  Rheolwr Gyfarwyddwr, Wynne Construction: “Roeddem yn hynod o falch i gwrdd â chymaint o blant, rhieni a thrigolion lleol a grwpiau cymunedol eraill yn ystod y noson. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i ymgysylltu a’r gymuned a cynnal gweithgareddau eraill wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen. ”
Disgwylir y bydd y cynlluniau yn cael eu cyflwyno i’r adran gynllunio ar Ebrill 29ain a’r byddant ar gael ar wefan y Cyngor yn fuan wedi hynny.

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s