Gong y diwydiant adeiladu yn mynd i…. Sir Ddinbych

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn dathlu ar ôl derbyn gwobr fawreddog sy’n cydnabod rhagoriaeth mewn adeiladu o fewn awdurdod lleol.

Derbyniodd y Cyngor y teitl Prosiect y Flwyddyn yng Ngwobrau Blynyddol Consortiwm Awdurdodau Lleol Cymru (CLAW) ar gyfer yr estyniad £1.3 miliwn yn Ysgol Twm o’r Nant yn Ninbych.

Roedd y prosiect yn cynnwys estyniad o dair ystafell ddosbarth, neuadd a llety ategol, yn ogystal ag estyniad ar wahân a oedd yn darparu derbynfa ac ystafell staff newydd.  Cafodd yr adeilad ei ddylunio gan dîm Dylunio, Adeiladu a Chynnal mewnol Sir Ddinbych ac adeiladwyd gan Wynne Construction.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Roedd y cynllun wedi creu argraff ar y beirniaid gyda’i ffurf greadigol a gynlluniwyd i ymestyn ysgol bresennol, ynghyd â gwerth am arian trawiadol. Cafodd ei ariannu ar y cyd gan y Cyngor a Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru.

Cafodd yr estyniad ei greu i gwrdd â’r galw cynyddol am leoedd addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir.   Mae’r gwaith yn golygu fod gan yr ysgol nawr le i 280 o ddisgyblion, i gwrdd â thwf yr ysgol yn y dyfodol.

Hefyd, roedd y gwaith yn cynnwys cael gwared ar ddwy ystafell ddosbarth symudol, sydd wedi arwain at fwy o le ar gael yn y neuadd ar gyfer gweithgareddau ac mae hefyd wedi gwella effeithlonrwydd ynni. Roedd ymgysylltu effeithiol ac ymgynghori gydag Ysgol Twm o’r Nant a dwy ysgol arall sy’n rhannu cyfleusterau ar y safle hefyd yn hanfodol i lwyddiant y cynllun.

Dywedodd Jamie Groves, Pennaeth Cyllid, Asedau a Thai Sir Ddinbych: “Mae hwn yn gyflawniad gwych a hoffwn longyfarch y tîm cyfan ar eu llwyddiant. Mae’n anrhydedd go iawn i gael eu cydnabod am eu dull arloesol ar gyfer y prosiect hwn ac mae’r wobr hon yn cydnabod y tîm fel arweinwyr y sector yng Nghymru.

“Roedd safon y cystadlu yn uchel gydag ystod eang o brosiectau ar draws Cymru ac roedd y beirniaid yn ystyried materion fel cynaliadwyedd, ymgysylltu ac ymgynghori, iechyd a diogelwch, arloesed, canlyniadau’r prosiect, ei effaith a gwerth wrth wneud eu penderfyniad.

“Roedd y prosiect hwn yn ticio’r blychau hyn. Y canlyniad yw cyfleuster gwych i staff a disgyblion Twm o’r Nant”.

Dywedodd y Pennaeth, Nerys Davies: “Mae’r 12 mis diwethaf wedi cyflwyno her go iawn i’r ysgol o ran parhau â dyletswyddau bob dydd yn yr ysgol yn ystod y gwaith, ond mae’r cydweithrediad gan Sir Ddinbych a Wynne’s, y prif gontractwyr wedi bod yn ardderchog i sicrhau nad oedd dim gwerth o amhariad ar yr ysgol a’r trigolion lleol.

“Mae ymateb cadarnhaol gan y rhieni a chymdogion i ddatblygiad yr ysgol hyd yn hyn wedi bod yn wych ac wedi dangos ei bod yn werth mynd trwy rhai o’r anawsterau.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s