Ymweliad Evadx Ysgol Glan Clwyd

Mae myfyrwyr o Ysgol Glan Clwyd wedi cael profiad unigryw ac o lygad y ffynnon o  gynhyrchu’r ffrâm ddur a fydd yn ffurfio strwythur adeilad addysgu newydd sbon yr ysgol.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Mae’r contractwyr Willmott Dixon wedi gweithio gyda’r is-gontractwr gwaith dur, Evadx i roi cyfle i fyfyrwyr blwyddyn 12 ac 13 i ymweld â safle cynhyrchu Evadx ym Mae Cinmel.

Roedd 21 disgybl yn gallu gweld y broses gwneuthuro, o’r dyluniad manwl a chreu model 3D o fewn ystafell ddylunio Evadx, i’r peiriannau CNC yn y ffatri i gynllunio ar gyfer cludo a chodi y ffrâm ddur yn yr ysgol ar gyfer dechrau mis Mawrth

Rhoddodd Evadx hefyd gyfle i ddisgyblion weld y diwydiant, gan hysbysu myfyrwyr o’r cyfleoedd prentisiaeth yn y diwydiant ac yn benodol mewn perthynas â Evadx.

Dywedodd Simon Adams, Cyfarwyddwr Evadx: “Roedd yn wych cael y disgyblion yn ymweld â ffatri Evadx. Mae wedi galluogi iddyn nhw werthfawrogi’r prosesau sy’n gysylltiedig â chynhyrchu y ffrâm ddur a fydd yn rhan ganolog o’r gwaith adeiladu ar gyfer y cyfleusterau addysgu newydd. Mae’r ymweliadau hefyd yn gyfle i roi cipolwg ar y diwydiant, gan roi gwybod i ddisgyblion am y nifer o gyfleoedd gyrfaoedd, nid yn unig o fewn y diwydiant, ond hefyd mewn perthynas â Evadx”.

Dywedodd John Evans, Pennaeth Cynorthwyol Ysgol Glan Clwyd: “Roedd yn gyfle gwych i’n disgyblion gael profiad uniongyrchol o gynhyrchu’r ffrâm ddur a fydd yn ffurfio strwythur yr adeilad addysgu newydd sbon a’r broses o adeiladu. Mae’n bwysig i ddisgyblion gael dealltwriaeth o’r hyn sydd ynghlwm, ac mae ymweliadau fel hyn yn rhoi’r gwaith maent yn ei ddysgu mewn gwersi mewn perspectif. Mae rhai o’r disgyblion yn yr ysgol bellach yn awyddus i ddatblygu hyn ymhellach ac yn gobeithio am gyfleoedd gyda Evadx a Willmott Dixon drwy brofiad gwaith a phrentisiaethau.”

Bydd y datblygiad £15.9 miliwn yn ymestyn ac yn gwella safle’r ysgol, i gwrdd â’r cynnydd yn y galw am leoedd, yn ogystal â darparu cyfleusterau newydd, modern. Mae’r datblygiad yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif gyda’r prosiect i’w gwblhau ym mis Medi 2017.

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s