Ysgol Glan Clwyd

Mae gwaith bellach yn mynd rhagddo yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy er mwyn darparu adnoddau newydd ac adnoddau wedi eu hadnewyddu i’r ysgol. Caiff y prosiect ei ariannu ar y cyd ar sail 50% gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy ei Raglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Dechreuodd Wilmott Dixon, y contractwyr ar gyfer y prosiect, ar y safle fis Tachwedd 2015. O ystyried y tywydd gwlyb a gafwyd dros y mis diwethaf mae’r gwaith mawr o symud daear ar gyfer y gofod dysgu newydd ar ddarn deheuol safle presennol yr ysgol ac er mwyn creu llain chwaraeon newydd yng nghefn yr ysgol yn datblygu’n dda. Dylai’r gwaith mawr o symud daear fod wedi ei gwblhau er mwyn cychwyn y gwaith o osod sylfeini tua diwedd Chwefror. Mae gwaith hefyd wedi ei wneud ar greu maes parcio newydd o flaen yr ysgol ac mae disgwyl i hwn gael ei gwblhau tua diwedd Chwefror.

Dros yr wythnosau nesaf bydd gwaith yn cael ei gychwyn ar systemau draenio a gosod y tanc rheoli dŵr. Bydd mynediad y Ganolfan Hamdden yn cael ei symud i fynediad Theatr Elwy ddydd Llun 15 Chwefror er mwyn galluogi contractwyr i ddechrau cam nesaf y gwaith. Er mwyn gwybod beth yw’r manylion diweddaraf am y prosiect ac i gael gwybod am unrhyw newid i wasanaethau, dilynwch y blog neu edrychwch ar y bwrdd gwybodaeth yn y ganolfan hamdden.

Yn ystod cam un y datblygiad £15.9 miliwn caiff dau ofod dysgu newydd eu hadeiladu i’r de o’r adeilad, ac yn ystod cam dau caiff safle presennol yr ysgol ei adnewyddu, a disgwylir i’r prosiect gael ei gwblhau ym mis Medi 2017.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s