Ysgol Glan Clwyd

Mae gwaith wedi dechrau yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy, mae’r prosiect £15.9 miliwn yn cael ei ariannu gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru, ac mae’n rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.   Disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn mis Hydref 2017. Willmott Dixon yw’r contractwyr ac maent bellach ar y safle a chafodd hyn ei ddathlu yn ddiweddar gyda seremoni Torri’r Dywarchen. Mae manylion am y digwyddiad yn cael eu darparu isod gan un o gyn-ddisgyblion yr ysgol sydd bellach yn gweithio yma yng Nghyngor Sir Ddinbych:

Ar 3 Rhagfyr cafodd seremoni torri’r dywarchen ei chynnal yn Ysgol Glan Clwyd. Mae’r ysgol wedi tyfu’n gyflym dros y blynyddoedd diwethaf ac roedd ei hadeiladau yn mynd yn rhy fach a bregus ar gyfer ei nifer gynyddol o ddisgyblion.  Gan fy mod yn gyn-ddisgybl roedd yn amlwg i mi bod yr adeilad yn hen ac angen estyniad.  Wrth gerdded drwy’r ysgol unwaith eto daeth atgofion yn ôl o gael fy ngwthio drwy’r coridorau cul gan y disgyblion hŷn, rasio i’r ffreutur i ddod o hyd i sedd (rhy fach i roi lle i’r 147 o fyfyrwyr chweched dosbarth, heb sôn am y 832 o ddisgyblion eraill).  Roedd pob gaeaf yn gyfnod yr oedd unrhyw un sydd â diddordeb mewn celf yn ei ofni, oherwydd nid yn unig oedd yr ystafelloedd dosbarth yn oer, roedd glaw hefyd yn debygol o ddod trwodd a difetha gwaith rhywun.  Gwnaeth y sïon am estyniad ledaenu fel tân gwyllt yn ystod fy ychydig flynyddoedd diwethaf fel disgybl.

Nawr fy mod yn brentis modern yn gweithio i Gyngor Sir Ddinbych, rwyf yn gallu gweld y prosiect ar waith.  Yn ystod y seremoni torri’r dywarchen, cafwyd areithiau gan brifathro’r ysgol, cynghorwyr a rhai sy’n gweithio i Wilmott Dixon.  Yna aethom allan i weld gosodiad yr estyniad, gofyn cwestiynau a thynnu lluniau a gafodd eu harddangos yn y Daily Post.  Rhoddodd hyn y cyfle perffaith i gael ychydig o luniau gyda fy hen athrawon.  Bydd gan yr ysgol nawr mwy o le ar gyfer y nifer gynyddol o ddisgyblion, gan gynnwys ffreutur mwy lle gall pobl eistedd i lawr i fwyta, a gwell cyfleusterau ac ystafelloedd dosbarth.  Bydd yr estyniad newydd yn llwyddiant mawr, gan ddenu hyd yn oed mwy o ddisgyblion i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

gan Shannon McGuire

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s