Carreg filltir arbennig yn hanes estyniad Ysgol Glan Clwyd

Mae prosiect buddsoddiad mawr i wella adeiladau Ysgol yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy wedi cymryd cam pwysig ymlaen – gyda’r cytundeb ar gyfer y gwaith wedi cael ei ddyrannu i gwmni Willmott Dixon Construction Cyf.

Mae £15.9 million  yn cael ei fuddsoddi er mwyn creu estyniad a gwella safon adeiladau, o ganlyniad i’r galw cynyddol am lefydd yn yr Ysgol, yn ogystal â darparu cyfleusterau newydd, modern yn yr Ysgol.

Mae’r buddsoddiad arwyddocaol hwn yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru ac yn rhan o raglen Ysgolion 21ain Ganrif.  Disgwylir I’r gwaith gael ei gwblhau erbyn Hydref 2017.

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Addysg: “Rwy’n hynod falch o weld y prosiect hwn yn symud yn ei flaen a bod y gwaith am fynd rhagddo yn fuan.

“Gyda’r Ysgol newydd yn cael ei adeiladu yn y Rhyl a phrosiectau diweddar ar draws y sir ym Mhrestatyn, Dinbych, Cynwyd a Llandegla, mae Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer plant a phobl ifanc Sir Ddinbych.

Dywedodd Anthony Dillon, Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Willmott Dixon( swyddfa’r Gogledd Orllewin)  y byddai’r cwmni yn gweithio ac ymgysylltu â’r gadwyn lenwi leol a chynnig hyfforddiant lleol a phrentisiaethau, er mwyn cynnig budd tymor hir i’r ardal.

Bydd seremoni torri’r dywarchen yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau y 3ydd o Ragfyr i nodi dechrau swyddogol y gwaith.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s