Newidiadau’r haf yn cyrraedd y nod ym Modnant

Mae gwaith adnewyddu dros yr haf yn Ysgol Gymunedol Bodnant, Prestatyn wedi cael sêl bendith gan yr ysgol.  Yr wythnos diwethaf, cafodd cynrychiolwyr yr ysgol daith o amgylch adeilad presennol yr adran iau a’r estyniad newydd sydd wedi’i adeiladu yn rhannol ac roeddent wedi eu plesio gyda’r hyn a welsant.

Mae’r prosiect estyniad ac adnewyddu £3.4m yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac Addysg.

Gwnaed cyfres o newidiadau i adeilad presennol yr adran iau dros wyliau’r haf- Gweler lluniau isod.  Mae’r rhain wedi eu cynnal fel rhan o’r prosiect estyniad ac adnewyddu a fydd yn caniatáu i’r babanod symud i’r safle o Marine Road.

class class2

corridor

Mae gwneud gwaith adeiladu ar safle ysgol bob amser yn her, felly roedd rhaid i’r cam hwn o’r prosiect gael ei gynllunio i wneud y defnydd mwyaf o’r gwyliau ysgol.  Rhan allweddol o’r gwaith oedd ailgynllunio’r maes parcio presennol i wella diogelwch a chreu mwy o lefydd parcio ar gyfer rhieni.  Roedd gweddill y newidiadau yn canolbwyntio ar wella cylchrediad o amgylch yr ysgol, gwella rhai ystafelloedd a gosod system larwm tân newydd.

Dywedodd Cadeirydd Llywodraethwyr Bodnant, Gwyn Bartley, “Mae’n dda gweld y cynnydd ardderchog a wnaed gyda’r estyniad.”

Dywedodd y Pennaeth, Helen Vernon, “Roedd yn wych gweld faint o waith sydd wedi ei wneud yn adeilad yr adran iau a gwnaeth y daith o amgylch yr estyniad newydd roi cyfle i ni weld sut mae’r ystafelloedd yn dod at ei gilydd.”

Mae ffocws y prosiect yn awr yn dychwelyd unwaith eto at adeiladu’r estyniad newydd ar gyfer y babanod.  Pan fydd wedi’i gwblhau, bydd yr estyniad yn cynnwys 7 ystafell ddosbarth, neuadd, ystafell gymunedol a derbynfa a swyddfeydd newydd.  Bydd maes parcio newydd i staff ac ymwelwyr gyda mynediad o Ffordd Parc Bodnant.  Mae disgwyl y bydd y prosiect wedi ei orffen erbyn mis Medi 2016.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s