Ymweliad Prif Weinidog Cymru

Yr wythnos diwethaf croesawyd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, i safle’r Ysgol Newydd Y Rhyl am daith o amgylch y safle i weld sut mae’r gwaith yn ei flaen. Hefyd, cyfarfu’r Prif Weinidog nifer o ddisgyblion Ysgol Uwchradd y Rhyl a disgyblion Ysgol Tir Morfa a fydd cyn bo hir yn elwa o’r cyfleuster newydd pan fydd yn agor ei drysau y flwyddyn nesaf. Arweinywd y daith  gan y contractwr adeiladu Willmott Dixon a ddechreuodd ar y safle yn Hydref 2014.

Bydd y datblygiad £25 miliwn yn cael ei leoli ar gaeau chwarae ysgol Uwchradd Y Rhyl sydd eisoes yn bodoli, a bydd lle i 1,200 o ddisgyblion, yn ogystal â darparu canolfan ar gyfer 45 o ddisgyblion o’r ysgol arbennig gymunedol gyfagos, Ysgol Tir Morfa. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu ar y cyd ar sail 50% gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Raglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Dywedodd y Prif Weinidog:

“Bydd y cyfleusterau yma yn Ysgol Uwchradd y Rhyl o fantais fawr i bobl ifanc yr ardal a byddant yn cynnig amgylchedd delfrydol i gyflawni eu potensial llawn.

“Mae buddsoddi yn ein hysgolion yn holl bwysig ac mae nifer o brosiectau ar draws Gogledd Cymru ar hyn o bryd fydd yn arwain at greu cyfleusterau o’r radd flaenaf i’r disgyblion.

“Mae’n dda gennyf weld effaith rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganriff ac Addysg oherwydd nid y bobl ifanc a’u haddysg yn unig fydd yn elwa. Mae’r cynlluniau hefyd yn fodd o greu cyfleoedd i gwmnïau lleol yn sgil  y gwaith adeiladu.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s