Ysgol Newydd y Rhyl

Yr wythnos ddiwethaf fe aethon ni â’r  Daily Post o amgylch safle newydd Ysgol y Rhyl. Cawsant y cyfle i gwrdd â 3 prentis sy’n gweithio ar y safle ar y funud – Josh Jones o Lanfairfechan, Shaun Evans o Fangor ac Ashlee Thomas o’r Rhyl.

Mae Ashlee yn gyn-ddisgybl Ysgol Uwchradd y Rhyl ac yn byw yn y dref.  Mae’n brentis adeiladu i gwmni lleol , Ombler Williams, “Mae’n hurt achos fe es i i hen Ysgol Uwchradd y Rhyl a nawr rwy’n helpu i adeiladu’r un newydd.”

I ddarllen yr erthygl gyfan, cliciwch ar y linc isod:

http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/watch-new-rhyl-high-school-9615468

Bydd y datblygiad £25 miliwn yn cael ei leoli ar gaeau chwarae ysgol Uwchradd Y Rhyl sydd eisoes yn bodoli, a bydd lle i 1,200 o ddisgyblion, yn ogystal â darparu canolfan ar gyfer 45 o ddisgyblion o’r ysgol arbennig gymunedol gyfagos, Ysgol Tir Morfa. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu ar y cyd ar sail 50% gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Raglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Dechreuodd contractwr yr ysgol newydd sef Willmott Dixon ar y safle yn Hydref 2014, a bydd yr ysgol newydd yn agor ei drysau i ddisgyblion ddechrau 2016. Bydd dymchwel adeiladau’r ysgol bresennol a gweddill y gwaith allanol i’r ardaloedd chwaraeon/ chwarae yn dechrau unwaith y bydd adeilad yr ysgol wedi’i orffen a’r cyfan wedi’i gwblhau yn rhan olaf 2016.

Dyma luniau diweddar o’r gwaith:

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s