Diweddariad Ysgol Gymunedol Bodnant

Yn dilyn yn agos ymlaen o fy ymweliad â’r safle newydd Ysgol y Rhyl, cefais y cyfle i ymweld â safle adeiladu ysgol arall yng ngogledd y sir.

Y tro hwn fe es i Brestatyn i edrych o gwmpas Ysgol Gymunedol Bodnant; prosiect arall a ariannwyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’r 21ain Ysgolion yr Unfed Ganrif a Rhaglen Addysg.

Dechreuodd fy ymweliad gyda chyfarfod gyda’r pennaeth a’r rheolwr safle i drafod yr amserlen brysur o waith a gynlluniwyd i adnewyddu rhan o’r adeilad Cyfnod Allweddol 2 presennol.  Yna, bu i ddylunydd y prosiect fy nangos o amgylch y safle adeiladu ac yn olaf eistedd mewn cyfarfod cynnydd gyda Read Construction, y prif gontractwr.

Gallwch weld bod Read yn gwneud cynnydd da â’r y gwaith adeiladu. Mae’r gwaith cloddio ac y sylfeini wedi’u cwblhau yng ynghyd â’r draeniau ar pibellau mewnol a waliau’r isadeiledd. Mae’r ffocws presennol ar baratoi ar gyfer arllwys y lloriau concrid ac adeiladu waliau bloc ar gyfer yr estyniad newydd, a ddylai gael eu gorffen yn yr wythnosau nesaf.

Mae Read, y rheolwr contractau, yn gweithio’n agos gydag aelodau o staff yr ysgol i wneud yn siŵr eu bod yn gallu cyflawni cymaint o waith yn yr adeilad presennol ag y bo modd yn ystod gwyliau’r haf i leihau aflonyddwch i’r disgyblion.

Yn ystod gwyliau’r haf, bydd llawer o’r gwaith swnllyd yn cael ei wneud sy’n golygu pan fo disgyblion yn mynd yn ôl ym mis Medi ni ddylen nhw orfod dioddef lefel uchel o sŵn.

Roedd Helen Vernon, y pennaeth, yn gadarnhaol iawn ynghylch y prosiect adeiladu ac yn arbennig am y neuadd newydd ac ystafell gymunedol. ‘Byddwn yn croesawu yn y gymuned ehangach, byddwn yn ysgol sy’n rhannu a’u chymuned’ meddai.

Gallwch weld yn glir ble mae’r ystafelloedd a’r neuadd yn mynd i fod yn yr estyniad ac eu maint. Mae’r prosiect ar y trywydd iawn i gael ei orffen ar amser, diolch i dîm y prosiect, Read Construction ac yr ysgol yn cydweithio yn effeithiol i sicrhau bod y prosiect yn rhedeg yn esmwyth.

Josh Blench, Prentis Modern, Adran Gefnogi Cwsmeriaid ac Addysg

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s