Ysgol Newydd y Rhyl

Fel recriwt diweddaraf y tîm, aethpwyd â mi i weld sut roedd Ysgol Newydd y Rhyl yn dod yn ei blaen gan nad oeddwn erioed wedi ei gweld o’r blaen. Roedd yr ymweliad yn rhan o fy nhrefniadau sefydlu.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’i Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Mae’r ysgol uwchradd newydd ar gyfer y Rhyl yn sicr yn dechrau siapio, gallwch ddychmygu maint a chynllun yr ystafelloedd dosbarth, y ffreutur a’r neuadd ymgynnull. Mae llawer o’r gwaith llawr eisoes wedi’i gwblhau gyda’r gweddill i gael ei gwblhau’n fuan iawn. Mae llawer o’r cladin i fyny a oedd yn caniatáu i mi ddychmygu model gorffenedig yr adeilad ac mae rhai o’r ffenestri hefyd yn cael eu rhoi yn eu lle. Bydd y gwaith brics o amgylch y cladin yn dechrau dros fisoedd yr haf.

Wrth gerdded o amgylch yr adeilad gallwn weld y mesurau diogelwch trawiadol y maent yn eu cyflwyno ar gyfer yr ysgol newydd a fydd yn helpu diogelu lles y disgyblion. Bydd hyn hefyd yn helpu’r adeilad i bara’n hirach. Mae’r gwaith ffrâm ddur yn gyflawn ac mae llawer o’r gwaith allanol yn cael ei wneud ac mae’n ymddangos fod yr adeilad ar y trywydd cywir i agor ei ddrysau ar amser, ddechrau 2016.

Mae Wilmott Dixon, y cwmni sy’n brif gontractwyr ar gyfer y prosiect yn gweithio’n agos gyda’r gymuned leol i sicrhau bod y prosiect yn rhedeg yn llyfn ac yn helpu’r gymuned i deimlo eu bod yn cael eu cynnwys. Mae hyn yn cynnwys llogi gweithwyr lleol a rhoi ystyriaeth i unrhyw gwynion/adborth sydd gan y cyhoedd. Maent wedi ymrwymo i orffen yr adeilad hyd eithaf eu gallu ac mor effeithlon â phosibl sy’n golygu bod yn rhaid iddynt weithio gyda’r nos ar rai achlysuron.

Josh Blench, Prentis Modern, Adran Gefnogi Cwsmeriaid ac Addysg

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s