Seremoni ‘Arwyddo trawst’ ar safle Ysgol Newydd y Rhyl

Dathlwyd cwblhau cam codi ffrâm dur yn Ysgol Newydd y Rhyl  ddydd Gwener y 22ain o Fai gan ddisgyblion Ysgol Uwchradd Y Rhyl ac Ysgol Tir Morfa. Cafodd y trawstiau olaf eu mewnosod yn yr adeilad fore dydd Gwener ac i goffau’r cam, bu i ddisgyblion Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Tir Morfa eu llofnodi.

Bydd y datblygiad £25 miliwn yn cael ei leoli ar gaeau chwarae ysgol Uwchradd Y Rhyl sydd eisoes yn bodoli, a bydd lle i 1,200 o ddisgyblion, yn ogystal â darparu canolfan ar gyfer 45 o ddisgyblion o’r ysgol arbennig gymunedol gyfagos, Ysgol Tir Morfa. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu ar y cyd ar sail 50% gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Raglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Dechreuodd contractwr yr ysgol newydd sef Willmott Dixon ar y safle yn Hydref 2014, a bydd yr ysgol newydd yn agor ei drysau i ddisgyblion ddechrau 2016. Bydd dymchwel adeiladau’r ysgol bresennol a gweddill y gwaith allanol i’r ardaloedd chwaraeon/ chwarae yn dechrau unwaith y bydd adeilad yr ysgol wedi’i orffen a’r cyfan wedi’i gwblhau yn rhan olaf 2016.

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Addysg “Mae’n dda gweld sut mae’r gwaith adeiladu yn dod yn ei flaen. Mae’n braf gweld yr ysgol newydd yn cael ei ffurfio ac rwy’n rhannu cyffro’r athrawon a disgyblion o weld lle y byddant yn cael defnyddio adeg yma’r flwyddyn nesaf. Rwy’n edrych ymlaen at yr ysgol gael ei hagor y flwyddyn nesaf a gweld y cyfleusterau gwych fydd ar gael.”

Ychwanegodd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Huw Lewis: “Mae datblygu ysgol uwchradd £25 miliwn Rhyl yn newyddion da i ddisgyblion, athrawon ar gymuned leol. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau modern i’n pobol ifanc fydd yn eu galluogi i gyrraedd eu llawn botensial.

Mae’n rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac  Addysg yr 21ain Ganrif yn ddatganiad clir o ein cred yn ein pobol ifanc ac ein hymrwymiad iddynt. Rwy’n gobeithio y bydd pawn sydd yn rhan o’r seremoni arwyddo trawst yn mwynhau’r diwrnod”.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s