Cwrdd â’r Prynwr – Ysgol Gymunedol Bodnant

Mae Read Construction yn cynnal digwyddiad ‘Cwrdd â’r Prynwr’ ar ddydd Iau 28 Mai, 2015. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal o 9 30am tan 12 30pm yn y compownd y safle yn Ysgol Gymunedol Bodnant ym Mhrestatyn.

Mae Read am gwrdd busnesau lleol gyda potensial i weithio ar y gwaith o adeiladu estyniad Ysgol Gymunedol Bodnant a phrosiectau eraill.  Mae Read yn gweithredu ar draws Gogledd Cymru, felly nid yw’r cyfleoedd i gyflenwyr i ymgysylltu â’r cwmni yn cael eu cyfyngu i brosiect Bodnant.

Dywedodd Iolo Rhys, Read Construction, ‘Mae Read wedi annog cyfranogiad y gadwyn gyflenwi leol i gynlluniau am nifer o flynyddoedd yn weithredol ac rydym yn ymrwymedig ag erioed i ymgysylltu â cwmnïau lleol yn Ysgol Gymunedol Bodnant.  Mae hwn yn gyfle gwych i gwrdd â’n tîm, trafod a dechrau neu adnewyddu partneriaethau’.

Mae Read yn benodol, ond nid yn gyfan gwbl, am dargedu’r crefftau canlynol:

 • Tynnu Asbestos
 • ‘Balustrades’
 • ‘Blinds’
 • Teils ceramig
 • Ffensio
 • Lloriau Junckers
 • Llafur yn unig Seiri, Llafurwyr a MGA
 • Tirlunio
 • Gwaith maen
 • Rendro (StoRend)
 • Marciau Ffordd
 • Wyneb chwarae medal
 • Offer Maes Chwarae Arbenigol
 • To Speedzip
 • Gwaith Dur Strwythurol

Mae’r estyniad ac ailwampio’r ysgol yn mynd i gael ei gwblhau yn ystod haf 2016 a bydd yn caniatáu 420 o ddisgyblion llawn amser a hyd at 60 disgybl meithrin rhan amser i fynychu’r ysgol.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno cofrestru diddordeb yn y digwyddiad, anfon eu henw, cwmni, rhif ffôn a’r math o fasnach/gwasanaeth i general@readconstruction.co.uk.

Mae is-gontractwyr yn cael eu gwahodd i fynychu compownd y safle Read yn nesaf at Ysgol Gymunedol Bodnant 09:30-12:30.  Mae’r compownd y safle Ceir mynediad o Ffordd Parc Bodnant, Prestatyn, Sir Ddinbych, LL19 9LJ ac nid y fynedfa’r ysgol ar Ffordd Nant Hall.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s