Cynghorwyr i weld dyluniadau newydd estyniad Ysgol Glan Clwyd

Yn ystod cyfarfod llawn o’r Cyngor ddydd Mawrth 14 Ebrill, bydd Cynghorwyr yn cael cyfle i weld delweddau sbon o estyniad arfaethedig Ysgol Glan Clwyd. Mae’r estyniad i’r ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg wedi bod yn ffocws allweddol Rhaglen Moderneiddio Addysg Sir Ddinbych ers mis Medi 2014. Mae Ysgol Glan Clwyd yn rhan hanfodol o dirwedd addysgol y sir ac mae’r gwaith arfaethedig yn mynd i wella’r cyfleusterau a galluogi Cyngor Sir Ddinbych i ddarparu cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm cyfrwng Cymraeg.

Mewn cysylltiad â’r ysgol, mae tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif wedi creu’r delweddau er mwyn helpu Cynghorwyr i weld sut y bydd Ysgol Glan Clwyd yn edrych ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau. Bydd ardaloedd yr ysgol sy’n addas i’r diben yn cael eu dymchwel a bydd ardaloedd eraill yn cael eu hadnewyddu. Bydd yr estyniad tri llawr yn cyd-fynd â’r adeilad brics coch Fictoraidd yn ogystal â’r ardaloedd canolog newydd sbon. Bydd y cyfleusterau hamdden hefyd yn cael eu hadnewyddu ar gyfer myfyrwyr a defnyddwyr y ganolfan hamdden.

Bydd gofyn i Gynghorwyr Sir Ddinbych gymeradwyo’r Achos Busnes terfynol, a fydd hefyd yn cael ei ystyried gan Lywodraeth Cymru dros yr wythnosau nesaf. Os caiff y cynlluniau eu cymeradwyo, bydd Ysgol Glan Clwyd yn cael ei hadnewyddu gyda buddsoddiad arfaethedig o £15.9 miliwn fel rhan o fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif a’r Rhaglen Addysg. Mae Sir Ddinbych yn gobeithio y bydd y delweddau newydd yn dangos sut y bydd yr estyniad yn gwella’r amgylchedd dysgu ar gyfer disgyblion Ysgol Glan Clwyd.

Mae’r Aelod Arweiniol Addysg, y Cynghorydd Eryl Williams, wrth ei fodd gyda’r cam newydd hwn ar daith yr ysgol tuag at adnewyddu.

Meddai’r Cynghorydd Williams, “Mae’r lluniau yn dangos yr hyn a allai fod yn realiti i Ysgol Glan Clwyd. Rydym ni’n gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn gweld y gwaith arfaethedig yma fel hwb i’n darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg.”

10-105 (06) Proposed Site Model 1-min

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s