Ysgol Newydd Y Rhyl

Mae’r gwaith adeiladu Ysgol Newydd Rhyl yn mynd ymlaen yn dda. Dechreuodd Willmott Dixon, y contractwr ar y safle ym mis Hydref 2014. Bydd y datblygiad £25 miliwn yn cael ei leoli ar gaeau chwarae ysgol Uwchradd Y Rhyl sydd eisoes yn bodoli, a bydd lle i 1,200 o ddisgyblion, yn ogystal â darparu canolfan ar gyfer 45 o ddisgyblion o’r ysgol arbennig gymunedol gyfagos, Ysgol Tir Morfa. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu ar y cyd ar sail 50% gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Raglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Cwblhawyd y gwaith pileri ychydig cyn y Nadolig a dechreuwyd godi’r ffrâm ddur ar ddechrau mis Mawrth a bydd hyn yn cael ei gwblhau yn ystod yr wythnosau nesaf. Gall ffurf concrid seddi yr awditoriwm gael ei weld yn awr fel y mae pethau mewn gwirionedd yn dechrau cymryd siâp.

Bydd yr wythnos hon yn gweld y dechreuad y gwaith adeiladu llawr concrid i adeilad yr ysgol newydd. Rydym yn rhagweld naw ‘tywallt’ concrit yn ystod y chwe wythnos nesaf. Bydd y cyntaf o’r rhain yn dechrau ar ddydd Mercher 1 Ebrill, 2015 a dydd Iau 2 Ebrill 2015. Fel rhan o’r broses hon, bydd yr adeiladwr Willmott Dixon yn trin y lloriau concrid tra eu bod yn caledu (sychu), bydd y broses hon yn gofyn am weithio i fin nos ar bob un o’r achlysuron hyn. Mae Willmott Dixon yn ymddiheuro o flaen llaw am unrhyw anghyfleustra neu darfu y gall y gwaith ei achosi.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi ymweld â’r swyddfa safle neu ffoniwch y swyddfa safle ar 07580 853656.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s