Paratoi i agor estyniad Ysgol y Llys, Prestatyn

Mae gwaith bellach wedi’i gwblhau ar brosiect £2.9 miliwn Ysgol Y Llys a ariannwyd gan Gyngor Sir Ddinbych mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Bydd Ysgol y Llys, Prestatyn yn dathlu cwblhau eu hestyniad diweddar ar yr ysgol mewn Seremoni Agor Swyddogol ddydd Gwener, 27 Chwefror.

Feb2015

Mae’r gwaith diweddar yn yr ysgol wedi cynnwys adeiladu estyniad 9 ystafell ddosbarth a gwaith adnewyddu i rannau o’r adeilad presennol i gynyddu cynhwysedd yr ysgol i 420. Yn ogystal, mae gwaith tirlunio ac allanol wedi creu maes parcio mwy ar y safle a pharth gollwng pwrpasol i’r Ysgol.

Dywedodd y pennaeth, Dyfan Phillips, “Bydd prosiect estyniad yr ysgol yma yn Ysgol y Llys o fudd mawr i’r disgyblion, y staff a chymuned ehangach yr ysgol. Mae’n wych y gall y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yma nawr gael ei ddiwallu yn ffyddiog mewn ysgol yr 21ain ganrif. Rydym yn edrych i’r dyfodol yn hyderus. Er mai ei disgyblion, staff a phobl sy’n gwneud ysgol, ni allwch danbrisio pwysigrwydd cael adeiladau o ansawdd uchel i addysgu ynddynt. Gyda’n gilydd, byddwn yn adeiladu dyfodol gwell ar gyfer ein disgyblion.”

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol Addysg: “Mae’r prosiect yma’n newyddion gwych i’r ysgol ac yn dangos ymrwymiad parhaus Cyngor Sir Ddinbych i fuddsoddi mewn gwella ysgolion y sir a’u gwneud nhw’n addas i ddarparu cwricwlwm modern.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s