Y Cyngor i ymgynghori ar gynigion trefniadaeth ysgolion

Mae Cabinet Sir Ddinbych wedi cytuno i ymgynghori ar gynigion trefniadaeth ysgolion ar gyfer ardal Rhuthun ac yn argymell buddsoddi mewn tri phrosiect ysgol gynradd yn yr ardal.

Mewn cyfarfod yn Neuadd cytunodd y Cabinet y dylai’r Cyngor ddechrau ymgynghori ar gau Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd ac Ysgol Pentrecelyn ar 31 Awst, 2016 ac agor ysgol newydd ar y safleoedd ar 1 Medi 2016. Ar gyfer y tymor hir nid yw’r Cyngor yn ystyried gwneud dim fel opsiwn cynaliadwy ond byddai’r cynnig presennol yn gam ymlaen i ddarparu ysgol newydd i wasanaethu’r gymuned.

Bydd ymgynghoriad ffurfiol hefyd yn cychwyn ar gau Ysgol Rhewl ar 31 Awst, 2017, gyda’r disgyblion wedyn yn mynychu naill ai Ysgol Pen Barras neu Ysgol Stryd y Rhos. Bydd yr ysgolion hyn wedyn yn symud i adeiladau newydd ar safle Glasdir yn Rhuthun (yn amodol ar benderfyniad y Cyngor Llawn). Prif gymhellion y cynigion ar gyfer Rhuthun yw i fynd i’r afael â chyflwr adeiladau a lleoedd dros ben ac ystyrir bod hyn yn effeithio ar gynaliadwyedd tymor hir Ysgol Rhewl. O fis Medi 2014 roedd gan Ysgol Rhewl 53 o ddisgyblion llawn amser a 29 o leoedd dros ben (35%).

Mae’r Cabinet hefyd wedi argymell cymeradwyo achos busnes a chyllid ar gyfer adeiladau ar safle Glasdir yn lle’r ddarpariaeth bresennol yn Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras; adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn (sydd ar hyn o bryd ar ddau safle yng Nghyffylliog a Chlocaenog); ac adeilad ysgol newydd ar gyfer ysgol ardal Llanfair Dyffryn Clwyd a Phentrecelyn, yn amodol ar ganlyniad y cynigion trefniadaeth ysgolion.

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol Addysg: “Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor yn gwneud ymrwymiad cadarn, yn ychwanegol at ariannu Ysgolion yr 21ain Ganrif, i fuddsoddi adnoddau pellach i gynnal adolygiadau ardal ac i ailwampio a gwella ein hysgolion. “Mae adolygiadau tebyg wedi eu cynnal mewn rhannau eraill o’r sir sydd wedi arwain at fuddsoddiad sylweddol mewn rhai ysgolion. Mae’n ddyletswydd ar bob cyngor yng Nghymru i adolygu’r ddarpariaeth ysgol, gan ystyried yr angen i ddarparu’r addysg orau bosibl i’n plant a’n pobl ifanc mewn adeiladau modern sy’n addas at y diben”.

Bydd yr ymgynghoriad ar y cynnig ar gyfer Llanfair Dyffryn Clwyd a Phentrecelyn yn dechrau 3 Chwefror ac yn dod i ben 16 Mawrth. Bydd yr ymgynghoriad ar y cynnig ar gyfer Ysgol Rhewl yn dechrau 10 Chwefror ac yn dod i ben 23 Mawrth.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s