Seremoni swyddogol i nodi adeilad newydd Ysgol Uwchradd Y Rhyl

Daeth yr haul allan yr wythnos ddiwethaf yn y sermoni torri’r dywarchen swyddogol ar safle datblygiad ysgol newydd y Rhyl. (Dydd Llun y 10fed o Dachwedd)

Bydd y datblygiad £25 miliwn yn cael ei leoli ar gaeau chwarae ysgol Uwchradd Y Rhyl sydd eisoes yn bodoli, a bydd lle i 1,200 o ddisgyblion, yn ogystal â darparu canolfan ar gyfer 45 o ddisgyblion o’r ysgol arbennig gymunedol gyfagos, Ysgol Tir Morfa.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu ar y cyd ar sail 50% gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Raglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Dechreuodd contractwr yr ysgol newydd sef Willmott Dixon ar y safle yn Hydref 2014, a bydd yr ysgol newydd yn agor ei drysau i ddisgyblion ddechrau 2016. Bydd dymchwel adeiladau’r ysgol bresennol a gweddill y gwaith allanol i’r ardaloedd chwaraeon/ chwarae yn dechrau unwaith y bydd adeilad yr ysgol wedi’i orffen a’r cyfan wedi’i gwblhau yn rhan olaf 2016.

Meddai’r Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol Addysg y Cabinet ”Mae hwn yn gyfnod cyffrous yn hanes yr ysgol newydd. Mae gwaith eisoes wedi dechrau ar y safle, ond rydym yn awyddus i nodi’r garreg filltir bwysig hon gyda seremoni torri tywarchen swyddogol. Mae’r ysgol newydd yn newyddion gwych ar gyfer cenedlaethau disgyblion y dyfodol, yn ogystal ag adfywiad parhaus Y Rhyl. Mae’r cyfleusterau diweddaraf a fydd yn cael eu darparu yn yr ysgol newydd yn dangos ymrwymiad parhaus y Cyngor i ddarparu’r dechrau gorau posibl i’n plant a’n pobl ifanc mewn amgylchedd modern”.
FBH_3069Dywedodd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau: “Mae’r buddsoddiad sylweddol hwn yn Ysgol Uwchradd Y Rhyl yn wych ar gyfer cenedlaethau disgyblion y dyfodol, staff a’r gymuned ehangach. Mae ein rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn ddatganiad gwirioneddol o’n cred yn ein pobl ifanc. Rydym wedi ymrwymo i roi’r cyfle gorau posibl iddynt gael mynediad i’r cyfleusterau diweddafaf, fydd, yn eu tro, yn eu helpu i gyflawni eu llawn botensial”.

2 o sylwadau am “Seremoni swyddogol i nodi adeilad newydd Ysgol Uwchradd Y Rhyl

 1. angela reese yn dweud:

  How do I get these updates in english… I don’t want welsh which wS sent to me
  Thank you kindly in advance
  A reese

  Sent from my iPhone

  >

  • modernisingeducation yn dweud:

   Hi Angela

   You received welsh as you chose to follow the welsh version of the blog. Unfortunately i cannot change your settings to English. I suggest you click to follow on the english version of the blog and try and unfollow the welsh one. Hope this makes sense. Thanks.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s