Ysgol Dewi Sant

Mae’r Awdurdod wedi llunio cynlluniau i ddatblygu cynllun rheoli trafnidiaeth gwell ar gyfer yr ysgol. Yn y bôn bwriad y cynllun yw gwahanu cerddwyr a cherbydau, creu man gollwng/casglu ar gyfer rhieni a chyfleuster tebyg ar gyfer bysiau. Mae’r cynllun hefyd yn cynnig darparu mannau parcio ychwanegol ar gyfer staff ac ymwelwyr o flaen yr ysgol.

Y bwriad yw cyflwyno Cais Cynllunio ar gyfer y cynllun ym mis Tachwedd ac, os caiff ei gymeradwyo, bydd y gwaith yn cael ei wneud yr haf nesaf. O ystyried maint arfaethedig y cynllun dim ond y prif waith fydd yn cael ei wneud yn ystod gwyliau ysgol.

Bydd sesiwn galw heibio yn cael ei chynnal yn yr ysgol ddydd Mawrth 11 Tachwedd rhwng 2.30pm a 6.30pm i ateb unrhyw gwestiwn a all godi fel rhan o’r ymarfer rhannu gwybodaeth yma. Os oes gennych chi unrhyw sylw neu bryder, mae croeso i chi alw heibio.

Fel arall, gallwch anfon e-bost at y Cyngor: moderneiddioaddysg@sirddinbych.gov.uk.

Cliciwch yma i weld y cynlluniau.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s