Ysgol Carreg Emlyn

Bu i Ysgol Carreg Emlyn agor ei drysau am y tro cyntaf i ddisgyblion ar y 3ydd o Fedi 2014. Mae’r ysgol wedi ei chreu yn dilyn uno Ysgol Clocaenog ac Ysgol Cyffylliog a oedd un o argymhellion yr adolygiad i addysg cynradd ardal Rhuthun.

Mae’r disgyblion yn cael eu addysgu ar ddau safle gyda’r babanod wedi eu lleoli yng Nghyffylliog ac y cynradd wedi eu lleoli yng Nghlocaenog. Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cefnogi y drefn dosbarthiadau gan ddarparu cludiant rhwng y ddau safle.

Pan gyhoeddwyd y cynlluniau bu i rai rhieni ofni y byddai eu plant yn dioddef o gael eu gwahanu o eu brawd neu chwaer ond meddai Einir Jones, Pennaeth Ysgol Carreg Emlyn ei bod yn hapus iawn gyda faint mor lyfn y mae’r newidiadau wedi bod, “Mae’r plant yn mwynhau bod yn ran o’r ysgol newydd ac wedi gwneud ffrindiau newydd, er roedd y mwyafrif o’r plant eisioes yn adnabod eu gilydd. Mae’r drefn bysus newydd yn gweithio yn dda iawn a mae’r plant yn hapus iawn ac yn hoffi eu gwisg ysgol newydd”.

Cyfnod Sylfaen

Cyfnod Sylfaen, Safle Cyffylliog

Y cam nesaf ydi datblygu Achos Busnes fydd yn cynnwys opsiynau i adeiladu ysgol newydd. Byddai unrhyw adeilad ysgol newydd yn disodli y ddau safle presennol. Mae gwaith ar yr achos busnes yn mynd rhagddo a disgwylir y byddai’n cael ei gyflwyno i Aelodau Etholedig cyn diwedd 2014.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s