Cychwyn ymgynghoriad ar Ysgol Iau Llanelwy

Mae Cyngor Sir Ddinbych ac Esgobaeth Anglicanaidd Llanelwy wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad 7 wythnos ar gynigion i newid Ysgol Iau Esgob Morgan, Llanelwy, o ysgol gymunedol i Ysgol Eglwys yng Nghymru Wedi’i Reoli’n Wirfoddol.

Mae’r ymgynghoriad yn gyfle i’r cyhoedd gael manylion am y cynigion ac yn gyfle i’r Esgobaeth a’r Cyngor wybod beth yw barn y cyhoedd.   Mae’n gyfle i bobl hefyd gyflwyno syniadau eraill i’w hystyried.

Bydd yr ymgynghoriad ffurfiol yn dod i ben ar 21 Hydref 2014. Mae’r Ddogfen Ymgynghori a’r ffurflen ymateb ar gael yn adran yr Ysgolion ar wefan yr Esgobaeth, cliciwch yma ac ar adran ‘Addysg – Adolygu ein Hysgolion ar wefan y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol dros Addysg yn Sir Ddinbych bod “y cynnig hwn, yn ein barn ni, yn gwella’r cysylltiadau rhwng Ysgol Esgob Morgan a’r Eglwys yng Nghymru.  Mae’n bwysig ein bod yn cael barn rhieni a disgyblion ar y cynigion hyn, p’un ai o blaid neu yn erbyn. ”

Dywedodd Y Gwir Barchedig Dr Gregory Cameron, Esgob Llanelwy: “Mae gan Ysgol Esgob Morgan eisoes gysylltiadau cryf gyda Ysgol Babanod Llanelwy sy’n Ysgol Eglwys yng Nghymru a chyda’r Eglwys Gadeiriol yn Llanelwy.  Mae Esgobaeth Llanelwy yn ymrwymedig i gefnogi addysg dda yng Nghymru, ac mae’n gyfle gwych am bartneriaeth wrth gefnogi ysgol leol lwyddiannus. ”

EsgobMorgan

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s