Ysgol Y Llys

Mae gwaith bellach wedi’i gwblhau ar brosiect £2.9 miliwn Ysgol Y Llys a ariannwyd gan Gyngor Sir Ddinbych mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Mae cyfnod newydd wedi dechrau yn yr ysgol yn dilyn cwblhau 9 ystafell ddosbarth newydd. Bu hefyd gwaith adnewyddu mewnol sylweddol ac ailfodelu adeilad yr hen ysgol yn ogystal â chreu ardal gollwng newydd ar y safle. Mae’r ardal gollwng newydd hon wedi’i chynllunio i wneud y broses o ollwng a chasglu disgyblion yn fwy diogel ac i leddfu’r pwysau ar Princes Avenue.

Roedd y prosiect hefyd yn cynnwys gosod to newydd cyfan ar adeilad yr hen ysgol. Yn ogystal, mae 48 o baneli ffotofoltäig wedi eu gosod ar do’r estyniad newydd; bydd y rhain yn cynhyrchu trydan ar gyfer yr ysgol ac yn cynhyrchu incwm a fydd yn cael ei ail-fuddsoddi mewn cynlluniau effeithlonrwydd ynni eraill yn yr ysgol.

Dywedodd y pennaeth, Dyfan Phillips, “Bydd prosiect estyniad yr ysgol yma yn Ysgol y Llys o fudd mawr i’r disgyblion, staff a chymuned ehangach yr ysgol. Mae’n wych y gall y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yma nawr gael ei ddiwallu yn ffyddiog mewn ysgol yr 21ain ganrif. Rydym yn edrych i’r dyfodol yn hyderus.” Er mai ei disgyblion, staff a phobl sy’n gwneud ysgol, ni allwch danbrisio pwysigrwydd cael adeiladau o ansawdd uchel i addysgu ynddynt. Gyda’n gilydd, byddwn yn adeiladu dyfodol gwell ar gyfer ein disgyblion. ”

Gweler yr oriel o luniau isod:

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s