Ysgol Y Llys

Yn dilyn mwy na 12 mis o waith ar y safle, mae disgyblion yn Ysgol Y Llys, Prestatyn wedi symud i estyniad newydd sydd â digon o le i 9 dosbarth yn barod ar gyfer cychwyn cyfnod newydd yn yr ysgol fis Medi.

Mae’r estyniad newydd i’r ysgol yn rhan o brosiect ehangach ar y safle ble bydd rhannau o hen adeilad yr ysgol yn cael eu hailfodelu a’u hailwampio, gan greu maes parcio mwy a man gollwng, bydd yr holl ddosbarthiadau dros dro yn cael eu tynnu a bydd yna lawer o waith tirlunio y tu allan. Erbyn i’r gwaith gael ei gwblhau ym mis Medi 2014, bydd yr ysgol wedi derbyn buddsoddiad o £2.8miliwn o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych. Mae’r prosiect yn ymateb i’r galw cynyddol am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yng ngogledd y Sir a bydd yn golygu y gall yr ysgol dderbyn hyd at 420 o ddisgyblion.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cydweithio’n agos â’r Ysgol, Llywodraethwyr, Contractwr a budd-ddeiliaid allweddol eraill er mwyn datblygu’r a chyflwyno’r prosiect.

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams Aelod Arweiniol dros Addysg: “Mae’r prosiect hwn yn newyddion gwych i’r ysgol ac mae’n dangos ymrwymiad parhaol Cyngor Sir Ddinbych i fuddsoddi er mwyn gwella ysgolion y sir a’u gwneud yn addas i gyflwyno cwricwlwm modern. Mae gweld y disgyblion yn symud i’r estyniad newydd yn nodi cychwyn cyfnod newydd a chyffrous ym mywyd yr ysgol.”

Bydd agoriad swyddogol ar gyfer yr ysgol yn cael ei threfnu ar gyfer tymor yr hydref.

Y plant yn mwynhau eu dosbarth newydd

julypic 1

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s