Ysgol Gymunedol Bodnant

Fe fydd y gost o ariannu’r prosiect i ymestyn ac ailwampio safle Cyfnod Allweddol 2 ar Ffordd Llys y Nant yn Ysgol Gymunedol Bodnant, Prestatyn yn costio tua £3.4m. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ariannu bron hanner y cyfanswm hwnnw o raglen cyfalaf Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, ac fe gaiff y gweddill ei ddarparu gan Gyngor Sir Ddinbych. Ar ôl iddo gael ei gwblhau, fe fydd y prosiect yn darparu adeilad newydd i ddisgyblion Cyfnod Sylfaen, ardal ar gyfer derbynfa newydd a neuadd ysgol, tra’n ailwampio adeilad presennol Cyfnod Allweddol 2.

Mae’r cais cynllunio bellach wedi cael ei gyflwyno a gobeithir y rhoddir caniatâd cynllunio fis Medi eleni.

Yn amodol ar y cais cynllunio, fe allai hyn olygu bod y gwaith adeiladu yn cychwyn fis Ionawr 2015. Mae’r llun isod yn dangos sut y gallai’r adeilad gorffenedig edrych. Syniad yn unig ydyw ar hyn o bryd a bydd angen penderfynu ar fanylion y lliw a deunyddiau dros y misoedd nesaf. Byddwn yn parhau i’ch diweddaru wrth i bethau ddatblygu ymhellach, ond yn y cyfamser os hoffech chi weld rhagor o fanylion, gallwch gael golwg ar y dogfennau a gyflwynwyd i gael caniatâd cynllunio drwy ymweld â’r adran gynllunio ar ein gwefan: http://www.sirddinbych.gov.uk a chofnodi’r cyfeirnod canlynol yn y blwch chwilio: 43/2014/0664

Bydd modd gweld y cynlluniau yn Llyfrgell Prestatyn dros yr wythnosau nesaf i sicrhau bod preswylwyr lleol ac aelodau o’r gymuned yn ymwybodol o’r cynlluniau a’r newidiadau a fydd yn digwydd ar safle’r ysgol er mwyn troi’r prosiect cyffrous hwn yn realiti.

Llun yr arlunydd o ran o’r estyniad arfaethedig

Bodnant pic 2 Bodnant

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s