Ysgol Twm o’r Nant

Mae disgwyl y bydd y prosiect £1.4 miliwn i ymestyn Ysgol Twm o’r Nant yn cael ei gwblhau ym mis Awst 2014, mae hyn wedi cael ei hariannu gan Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych.

Mae’r gwaith adeiladu wedi ei rannu’n ddwy ran. Yn yr estyniad ym mlaen yr ysgol bydd derbynfa newydd a fydd yn cynnwys ystafell newydd i’r staff, ystafell aros, ystafell gyfarfod, swyddfa i’r Pennaeth a swyddfa weinyddol.

Gwaith ar y safle:

 

4

Mae’r estyniad yng nghefn yr ysgol yn cynnwys neuadd ysgol newydd a 3 ystafell ddosbarth newydd. Mae’r estyniad yn y cefn wedi cymryd peth o gae chwarae’r ysgol ac o ganlyniad mae’r pridd a gloddiwyd wedi cael ei gadw ar y safle a’i ddefnyddio i wella gweddill y cae. Mae’r cam hwn hefyd wedi gwneud i ffwrdd â’r angen i gludo 4000 tunnell fetrig o bridd o’r safle gan osgoi cost amgylcheddol sylweddol ac aflonyddwch i drigolion lleol.

Gwneir yr holl waith yma tra bo tair ysgol yn parhau i fod ar agor ar yr un campws. Mae’r cwmni adeiladu wedi cydymffurfio â chyfyngiadau safle llym sy’n cyfyngu ar fynediad pan fydd disgyblion yn cyrraedd ac yn gadael y safle.

Mae gwaith caled y cwmni adeiladu wedi cael ei gydnabod gan reolwr y safle a dyfarnwyd Gwobr Contractwr Ystyriol iddynt am Berfformiad y Tu Hwnt i Gydymffurfiaeth.

Disgyblion yn cael cipolwg ymlaen llaw fis diwethaf:

DSCF0639

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s